Dnes je: 16.07.2018

Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský

Po dohode s Mgr. Briestenským budeme pre našich členov 1x za mesiac organizovať osobné bezplatné konzultácie, ktoré sa budú konať vždy v kancelárii ZO - RVC Nitra.

Na jednotlivé konzultácie Vás vždy upozorníme emailom a v prípade Vášho záujmu si s Vami dohodneme presný čas konzultácie.

Termíny II. polrok 2018: 28.9., 18.10., 22.11., 12.12.


Harmonogram pripravovaných seminárov

September

Termín: 10. 9. 2018 - 11. 9. 2018
Názov: 2-dňový seminár pre účtovníčky: 1. Pohľadávky a záväzky v obciach, mestách a ich ROPO; 2. Rozpočet v obciach a ROPO
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ, Škola, Inštitúcia
Miesto konania: hotel Sitno, Vyhne
Lektor/ka: Ing. Terézia Urbanová a Ing. Ingrid Konečná Veverková
Popis: PONDELOK - UTOROK

Termín: 14. 9. 2018 9:00
Názov: VZN obcí a miest po ostatných legislatívnych zmenách
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: JUDr. Marian Hoffmann, PhD.

Termín: 18. 9. 2018 9:00
Názov: Výkon verejnej moci aplikovaný v podmienkach samosprávy a školstva
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ, Škola, Inštitúcia
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: lektori NASES (Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby)

Termín: 20. 9. 2018 - 21. 9. 2018
Názov: Komunikácia v konfliktných situáciách
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ
Miesto konania: MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra
Lektor/ka: Mgr. Juraj Kvas
Popis: 2-dňový seminár určený pre volených predstaviteľov 

Termín: 25. 9. 2018 - 26. 9. 2018
Názov: Mzdový účtovník a personalista školy
Cieľová skupina: Škola
Miesto konania: MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra
Lektor/ka: Mgr. Katarína Tamášová

Október

Termín: 2. 10. 2018 9:00
Názov: Delimitácia funkcie starostu - zodpovedné a bezpečné ukončenie funkčného obdobia
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Mgr. Ladislav Briestenský

Termín: 3. 10. 2018 9:00
Názov: Zodpovedná osoba v praxi škôl, školských zariadení
Cieľová skupina: Škola
Miesto konania: MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra
Lektor/ka: Mgr. Katarína Tamášová

Termín: 4. 10. 2018 - 5. 10. 2018
Názov: Správa registratúry a archivovanie pre začiatočníkov
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ, Škola, Inštitúcia
Miesto konania: MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra
Lektor/ka: PhDr. Verona Nováková
Popis: 2-dňový seminár

Termín: 10. 10. 2018 9:00
Názov: Vedenie pokladnice z hľadiska účtovníctva, rozpočtovníctva a základnej finančnej kontroly
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ, Škola, Inštitúcia
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Ing. Mária Kasmanová

Termín: 12. 10. 2018
Názov: HLAVNÝ KONTROLÓR – Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2019 a nové povinnosti po novele zákona o obecnom zriadení
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ
Miesto konania: MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra
Lektor/ka: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Termín: 16. 10. 2018 9:00
Názov: Miestne dane a poplatok za komunálny odpad, drobné stavebné odpady a k miestnemu poplatku za rozvoj (Daň z nehnuteľnosti)
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Ing. Iveta Ištoková

Termín: 22. 10. 2018 9:00
Názov: Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ, Škola, Inštitúcia
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Ing. Terézia Urbanová

November

Termín: 13. 11. 2018 9:00
Názov: Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva - príprava a priebeh
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Mgr. Ladislav Briestenský

Termín: 20. 11. 2018 9:00
Názov: Účtovná závierka za rok 2018 pre ROPO
Cieľová skupina: Škola, Inštitúcia
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Ing. Terézia Urbanová

Termín: 27. 11. 2018 9:00
Názov: Účtovná závierka za rok 2018 pre OBCE
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Ing. Terézia Urbanová

December

Termín: 4. 12. 2018 9:00
Názov: Zmluvy v školskej praxi
Cieľová skupina: Škola
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Mgr. Katarína Tamášová

Termín: 11. 12. 2018 9:00
Názov: Novely právnych predpisov v oblasti archivovania
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ, Škola, Inštitúcia
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: PhDr. Verona Nováková

Naši partneri:

remek avs THERMALPARK NITRAVA PKF Penzion Prima Podhajska