Dnes je: 21.05.2018

Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský

Po dohode s Mgr. Briestenským budeme pre našich členov 1x za mesiac organizovať osobné bezplatné konzultácie, ktoré sa budú konať vždy v kancelárii ZO - RVC Nitra.

Na jednotlivé konzultácie Vás vždy upozorníme emailom a v prípade Vášho záujmu si s Vami dohodneme presný čas konzultácie.

Termíny I. polrok 2018: 21.6.

Termíny II. polrok 2018: 28.9., 18.10., 12.12.


Harmonogram pripravovaných seminárov

Máj

Termín: 22. 5. 2018 9:00
Názov: Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci podľa zákona č. 514/2003 Z.z. s osobitným zameraním na samosprávu
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: JUDr. Tomáš Buzinger

Termín: 29. 5. 2018 9:00
Názov: Personálna práca na školách
Cieľová skupina: Škola
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Mgr. Katarína Tamášová

Termín: 30. 5. 2018 - 2. 6. 2018
Názov: Pracovná cesta: Kežmarok, Krakow
Miesto konania: Slovensko - Poľsko
Lektor/ka: sprievodkyňa: Janka Ovečková (Austra Agency)

Jún

Termín: 5. 6. 2018 9:00
Názov: Voľby v samospráve po prvýkrát podľa iného zákona
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Mgr. Ladislav Briestenský

Termín: 12. 6. 2018 9:00
Názov: Aktuality vo verejnom obstarávaní 2018, povinná elektronizácia
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ, Škola, Inštitúcia
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: 1. Ing. Terézia Nagyiová (odborný konzultant pre VO); 2. Ing. Boris Kordoš (odborný konzultant pre elektronizáciu procesov VO)

Termín: 13. 6. 2018
Názov: Zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach z pohľadu ŠVaPS
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ
Miesto konania: MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra
Lektor/ka: JUDr. Bohuslav Harviľák, vedúci odboru legislatívy, ŠVPS SR

Termín: 15. 6. 2018 9:00
Názov: Ochrana osobných údajov a povinné poskytovanie informácií v praxi samospráv a ich ROPO podľa nových pravidiel GDPR od 25.5.2018
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ, Škola, Inštitúcia
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Mgr. Vladimír Pirošík

Termín: 19. 6. 2018 9:00
Názov: Zákon NR SR č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách v znení neskorších predpisov
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Mgr. Alena Štrbová

Termín: 22. 6. 2018 9:00
Názov: --- PRIPRAVUJEME ---
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ, Škola, Inštitúcia
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: -
Popis:

September

Termín: 10. 9. 2018 - 11. 9. 2018
Názov: 2-dňový seminár pre účtovníčky: Program pripravujeme
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ, Škola, Inštitúcia
Miesto konania: hotel Sitno, Vyhne
Lektor/ka: Ing. Terézia Urbanová a Ing. Ingrid Konečná Veverková
Popis: PONDELOK - UTOROK

Termín: 14. 9. 2018 9:00
Názov: VZN obcí a miest po ostatných legislatívnych zmenách
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: JUDr. Marian Hoffmann, PhD.

Termín: 18. 9. 2018 9:00
Názov: Výkon verejnej moci aplikovaný v podmienkach samosprávy a školstva
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ, Škola, Inštitúcia
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: lektori NASES (Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby)

Termín: 20. 9. 2018 - 21. 9. 2018
Názov: Zvládanie emócií a stresu v konfliktných situáciách
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ
Miesto konania: MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra
Lektor/ka: Mgr. Juraj Kvas
Popis: 2-dňový seminár určený pre volených predstaviteľov 

Termín: 25. 9. 2018 - 26. 9. 2018
Názov: Mzdový účtovník a personalista školy
Cieľová skupina: Škola
Miesto konania: MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra
Lektor/ka: Mgr. Katarína Tamášová

Október

Termín: 2. 10. 2018 9:00
Názov: Delimitácia funkcie starostu - zodpovedné a bezpečné ukončenie funkčného obdobia
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Mgr. Ladislav Briestenský

Termín: 10. 10. 2018 9:00
Názov: Vedenie pokladnice z hľadiska účtovníctva, rozpočtovníctva a základnej finančnej kontroly
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ, Škola, Inštitúcia
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Ing. Mária Kasmanová

Termín: 12. 10. 2018
Názov: HLAVNÝ KONTROLÓR – Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2019 a nové povinnosti po novele zákona o obecnom zriadení
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ
Miesto konania: MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra
Lektor/ka: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Termín: 16. 10. 2018 9:00
Názov: Miestne dane a poplatok za komunálny odpad, drobné stavebné odpady a k miestnemu poplatku za rozvoj (Daň z nehnuteľnosti)
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Ing. Iveta Ištoková

Termín: 22. 10. 2018 9:00
Názov: Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ, Škola, Inštitúcia
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Ing. Terézia Urbanová

November

Termín: 13. 11. 2018 9:00
Názov: Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva - príprava a priebeh
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Mgr. Ladislav Briestenský

Termín: 20. 11. 2018 9:00
Názov: Účtovná závierka za rok 2018 pre ROPO
Cieľová skupina: Škola, Inštitúcia
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Ing. Terézia Urbanová

Termín: 27. 11. 2018 9:00
Názov: Účtovná závierka za rok 2018 pre OBCE
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Ing. Terézia Urbanová

Naši partneri:

remek avs THERMALPARK NITRAVA PKF Penzion Prima Podhajska