Dnes je: 18.12.2017

Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský

Po dohode s Mgr. Briestenským budeme pre našich členov 1x za mesiac organizovať osobné bezplatné konzultácie, ktoré sa budú konať vždy v kancelárii ZO - RVC Nitra.

Na jednotlivé konzultácie Vás vždy upozorníme emailom a v prípade Vášho záujmu si s Vami dohodneme presný čas konzultácie.

Termíny II. polrok 2017: 5.10., 9.11. a 7.12.2017

Termíny I. polrok 2018: 25.1., 1.3., 5.4., 3.5., 31.5., 21.6.


Konzultačný deň - Mgr. Vladimír Pirošík

Termíny II. polrok: 27.10.2017 (piatok)


Konzultačný deň - Verejné obstarávanie

Termín konania: 10.11.2017

Harmonogram pripravovaných seminárov

Január

Termín: 9. 1. 2018 9:00
Názov: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017 a zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ, Škola, Inštitúcia
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Ing. Marcela Prajová

Termín: 16. 1. 2018 9:00
Názov: Daň z príjmov právnických osôb za rok 2018
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ, Inštitúcia
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Ing. Peter Horniaček

Termín: 23. 1. 2018 9:00
Názov: Štandardy pre eGovernment a zverejňovanie. Zákonné pravidlá pre webové sídlo, elektronickú schránku,email (1. skupina)
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ, Škola, Inštitúcia
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Ing. Erika Kusyová

Termín: 30. 1. 2018 9:00
Názov: Štandardy pre eGovernment a zverejňovanie. Zákonné pravidlá pre webové sídlo, elektronickú schránku,email (2. skupina)
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ, Škola, Inštitúcia
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Ing. Erika Kusyová

Február

Termín: 2. 2. 2018
Názov: 3. samosprávny PLES
Miesto konania: Kaštieľ Mojmírovce
Lektor/ka: -

Termín: 6. 2. 2018 9:00
Názov: Novela zákona o sociálnych službách
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ, Inštitúcia
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD.

Termín: 9. 2. 2018 9:00
Názov: Nová úprava ochrany osobných údajov od roku 2018 s dôrazom na prax samosprávy. Nová európska legislatíva (GDPR) a legislatívne zmeny od mája 2018
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ, Škola, Inštitúcia
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Mgr. Vladimír Pirosík

Termín: 13. 2. 2018 9:00
Názov: Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2018
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Ing. Terézia Urbanová

Termín: 16. 2. 2018 9:00
Názov: Hazard, šport, kultúra a verejný poriadok pri športových a kultúrnych podujatiach v obci
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: JUDr. Tekeli Jozef, PhD.

Termín: 19. 2. 2018 9:00
Názov: Novela zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: JUDr. Hoffmann Marian, PhD.

Termín: 20. 2. 2018 9:00
Názov: Nový zákon o ochrane osobných údajov a GDPR v praxi ŠKÔL, školských zariadení
Cieľová skupina: Škola
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Mgr. Katarína Tamášová

Termín: 26. 2. 2018 7:59 - 28. 2. 2018 7:59
Názov: 3-dňový seminár vo Vyhniach: Danari
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ
Miesto konania: hotel SItno, Vyhne
Lektor/ka: Ing. Adela Gašparovičová, JUDr. Ingrid Ney, PhD., Ing. Iveta Ištoková
Popis: Program pripravujeme

Marec

Termín: 2. 3. 2018 9:00
Názov: ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE, PEŇAŽNÉ FONDY OBCE A NÁVRATNÉ ZDROJE FINANCOVANIA
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Termín: 9. 3. 2018 9:00
Názov: Konsolidovaná účtovná závierka
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Ing. Lucia Kašiarová

Termín: 13. 3. 2018 9:00
Názov: Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre ROPO v roku 2018
Cieľová skupina: Škola, Inštitúcia
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Ing. Terézia Urbanová

Termín: 16. 3. 2018
Názov: HLAVNÝ KONTROLÓR – PRAKTICKÝ VÝKON KONTROLNEJ ČINNOSTI V ROKU 2018
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ
Miesto konania: MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra
Lektor/ka: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Popis: Malý seminár - určený pre hlavných kontrolórov

Termín: 20. 3. 2018 9:00
Názov: ,,problematika materských škôl,,
Cieľová skupina: Škola
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: PhDr. Hajdúková Viera, Phd.

Termín: 21. 3. 2018 - 22. 3. 2018
Názov: Maratón v ochrane osobných údajov po novom (1. skupina)
Cieľová skupina: Škola
Miesto konania: MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra
Lektor/ka: Mgr. Katarína Tamášová
Popis: 2-dňový malý seminár určený pre ŠKOLY

Termín: 27. 3. 2018 - 28. 3. 2018
Názov: Maratón v ochrane osobných údajov po novom (2. skupina)
Cieľová skupina: Škola
Miesto konania: MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra
Lektor/ka: Mgr. Katarína Tamášová
Popis: 2-dňový malý seminár pre ŠKOLY

Apríl

Termín: 6. 4. 2018 9:00
Názov: Zákon o štátnej pomoci
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: JUDr. Tekeli Jozef, PhD.

Termín: 10. 4. 2018 9:00
Názov: ,,Najčastejšie pochybenia v súvislosti so zákonníkom práce,,
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Ing. Miroslava Valčeková Navrátilová

Termín: 13. 4. 2018 9:00
Názov: AKO SA PRIPRAVIŤ NA KONTROLU V OBCI A ROPO
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ, Škola, Inštitúcia
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Termín: 17. 4. 2018 9:00
Názov: Reklamné stavby
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: JUDr. Helena Spišiaková

Termín: 20. 4. 2018 9:00
Názov: GDPR a ochrana osobných údajov
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ, Škola, Inštitúcia
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Mgr. Vladimír Pirošík

Termín: 24. 4. 2018 9:00
Názov: Zmeny vo vnútorných predpisoch ŠKÔL v nadväznosti na nový zákon o ochrane osobných údajov a GDPR
Cieľová skupina: Škola
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Mgr. Katarína Tamášová

Máj

Termín: 15. 5. 2018 9:00
Názov: Zmluvy a zmluvné rokovania
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Mgr. Ladislav Briestenský

Termín: 22. 5. 2018 9:00
Názov: Pôsobnosť obce pri ochrane pred zneužívaním ALKOHOLU
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: JUDr. Helena Spišiaková

Termín: 29. 5. 2018 9:00
Názov: Personálna práca na školách
Cieľová skupina: Škola
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Mgr. Katarína Tamášová

Termín: 30. 5. 2018 - 2. 6. 2018
Názov: Pracovná cesta: Slovensko - Poľsko - Česká Republika
Miesto konania: Slovensko - Poľsko - Česká Republika
Lektor/ka: sprievodkyňa: Janka Ovečková (Austra Agency)

Jún

Termín: 5. 6. 2018 9:00
Názov: Verejné stretnutia - skladanie účtov voličom pred voľbami
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Mgr. Ladislav Briestenský

Termín: 15. 6. 2018 9:00
Názov: Infozákon (1. skupina)
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ, Škola, Inštitúcia
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Mgr. Vladimír Pirošík

Termín: 22. 6. 2018 9:00
Názov: Infozákon (2. skupina)
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ, Škola, Inštitúcia
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Mgr. Ladislav Briestenský

September

Termín: 10. 9. 2018 - 11. 9. 2018
Názov: 2-dňový seminár pre účtovníčky: Program pripravujeme
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ, Škola, Inštitúcia
Miesto konania: hotel Sitno, Vyhne
Lektor/ka: Ing. Terézia Urbanová a ???
Popis: PONDELOK - UTOROK

Október

Termín: 2. 10. 2018 9:00
Názov: Delimitácia funkcie starostu - zodpovedné a bezpečné ukončenie funkčného obdobia
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Mgr. Ladislav Briestenský

November

Termín: 13. 11. 2018 9:00
Názov: Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva - príprava a priebeh
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Mgr. Ladislav Briestenský

Naši partneri:

remek avs THERMALPARK NITRAVA PKF Penzion Prima Podhajska