Dnes je: 20.03.2018

Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský

Po dohode s Mgr. Briestenským budeme pre našich členov 1x za mesiac organizovať osobné bezplatné konzultácie, ktoré sa budú konať vždy v kancelárii ZO - RVC Nitra.

Na jednotlivé konzultácie Vás vždy upozorníme emailom a v prípade Vášho záujmu si s Vami dohodneme presný čas konzultácie.

Termíny I. polrok 2018: 25.1., 1.3., 5.4., 3.5., 21.6.


Harmonogram pripravovaných seminárov

Marec

Termín: 21. 3. 2018 - 22. 3. 2018
Názov: Maratón v ochrane osobných údajov po novom (1. skupina)
Cieľová skupina: Škola
Miesto konania: MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra
Lektor/ka: Mgr. Katarína Tamášová
Popis: 2-dňový malý seminár určený pre ŠKOLY

Termín: 27. 3. 2018 - 28. 3. 2018
Názov: Maratón v ochrane osobných údajov po novom (2. skupina)
Cieľová skupina: Škola
Miesto konania: MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra
Lektor/ka: Mgr. Katarína Tamášová
Popis: 2-dňový malý seminár pre ŠKOLY

Apríl

Termín: 6. 4. 2018 9:00
Názov: Zákon o štátnej pomoci
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: JUDr. Tekeli Jozef, PhD.

Termín: 9. 4. 2018 9:00
Názov: Novela zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: JUDr. Hoffmann Marian, PhD.

Termín: 10. 4. 2018 9:00
Názov: ,,Najčastejšie pochybenia v súvislosti so zákonníkom práce,,
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Ing. Miroslava Valčeková Navrátilová

Termín: 13. 4. 2018 9:00
Názov: AKO SA PRIPRAVIŤ NA KONTROLU V OBCI A ROPO
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ, Škola, Inštitúcia
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Termín: 17. 4. 2018 9:00
Názov: Reklamné stavby
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: JUDr. Helena Spišiaková

Termín: 20. 4. 2018 9:00
Názov: GDPR a ochrana osobných údajov
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ, Škola, Inštitúcia
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Mgr. Vladimír Pirošík

Termín: 24. 4. 2018 9:00
Názov: Zmeny vo vnútorných predpisoch ŠKÔL v nadväznosti na nový zákon o ochrane osobných údajov a GDPR
Cieľová skupina: Škola
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Mgr. Katarína Tamášová

Termín: 25. 4. 2018 9:00
Názov: Komunitné plánovanie
Miesto konania: MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra
Lektor/ka: PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD.

Máj

Termín: 15. 5. 2018 9:00
Názov: Zmluvy a zmluvné rokovania
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Mgr. Ladislav Briestenský

Termín: 22. 5. 2018 9:00
Názov: Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci podľa zákona č. 514/2003 Z.z. s osobitným zameraním na samosprávu
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: JUDr. Tomáš Buzinger

Termín: 29. 5. 2018 9:00
Názov: Personálna práca na školách
Cieľová skupina: Škola
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Mgr. Katarína Tamášová

Termín: 30. 5. 2018 - 2. 6. 2018
Názov: Pracovná cesta: Kežmarok, Bachledova dolina a Krakow
Miesto konania: Slovensko - Poľsko
Lektor/ka: sprievodkyňa: Janka Ovečková (Austra Agency)

Jún

Termín: 5. 6. 2018 9:00
Názov: Voľby v samospráve po prvýkrát podľa iného zákona
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Mgr. Ladislav Briestenský

Termín: 13. 6. 2018
Názov: Zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach z pohľadu ŠVaPS
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ
Miesto konania: MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra
Lektor/ka: JUDr. Bohuslav Harviľák, vedúci odboru legislatívy, ŠVPS SR

Termín: 15. 6. 2018 9:00
Názov: Infozákon (1. skupina)
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ, Škola, Inštitúcia
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Mgr. Vladimír Pirošík

Termín: 19. 6. 2018 9:00
Názov: ,,Overovanie podpisov,,
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Mgr. Alena Štrbová

Termín: 22. 6. 2018 9:00
Názov: Infozákon (2. skupina)
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ, Škola, Inštitúcia
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Mgr. Vladimír Pirošík

September

Termín: 10. 9. 2018 - 11. 9. 2018
Názov: 2-dňový seminár pre účtovníčky: Program pripravujeme
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ, Škola, Inštitúcia
Miesto konania: hotel Sitno, Vyhne
Lektor/ka: Ing. Terézia Urbanová a ???
Popis: PONDELOK - UTOROK

Október

Termín: 2. 10. 2018 9:00
Názov: Delimitácia funkcie starostu - zodpovedné a bezpečné ukončenie funkčného obdobia
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Mgr. Ladislav Briestenský

November

Termín: 13. 11. 2018 9:00
Názov: Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva - príprava a priebeh
Cieľová skupina: OcÚ / MsÚ
Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
Lektor/ka: Mgr. Ladislav Briestenský

Naši partneri:

remek avs THERMALPARK NITRAVA PKF Penzion Prima Podhajska