Dnes je: 16.07.2018

Predsedníčka Rady

p. JUDr. Helena SPIŠIAKOVÁ právnička stavebného úradu MsÚ Nitra, predsedníčka rady ZO - RVC NR

Rada RVC

p. Ing. Róbert BALKÓ starosta obce Kolíňany, okr. Nitra
p. Ing. Vojtech ČIČMANEC predseda ZMO Horná Nitra, starosta obce Kocurany, okr. Prievidza
p. Ing. Jozef OSTRODICKÝ starosta obce Dubník, okr. Nové Zámky
p. Ing. Ida KOVÁČOVÁ starostka obce Podlužany, okr. Levice
p. Ing. Otakar SNEŽENKA starosta obce Žabokreky nad Nitrou, okr. Partizánske

Kontrolná komisia

p. Erika NEMEŠOVÁ starostka obce Prašice, okr. Topoľčany
p. Zoltán SZILVÁSI starosta obce Topoľnica, okr. Galanta
p. Ing. Erika VALKOVIĆOVÁ starostka obce Tekovské Nemce, okr. Zlaté Moravce

 

V zmysle stanov ZO - RVC Nitra čl. 8, bod A, 2b sa na konferencii členských miest a obcí dňa 12.5.2015 vo veľkej sále MsÚ Nitra zvolili členovia rady a kontrolnej komisie ZO - RVC Nitra.

 

V zmysle stanov RVC Nitra čl. 8, bod B, 4c rada na svojom zasadnutí dňa 9.12.2011 v Poľnom Kesove si zvolila za predsedníčku rady RVC p. JUDr. Helenu Spišiakovú.


Materiály z rokovania Rady 14.3.2018:


Materiály z rokovania rady 30.3.2017:


Materiály z rokovania rady 30.3.2016:


Materiály z rokovania rady 26.3.2015:


Materiály z rokovania rady 4.4.2014:

Správa o činnosti, správa o výsledku hospodárenia za rok 2013, rozpočet na rok 2014

Správa_o_činnosti__správa_o_výsledku_hospodárenia_za_rok_2013.pdf

Rozpočet_ZO_-_RVC_Nitra_na_rok_2014.pdf

Naši partneri:

remek avs THERMALPARK NITRAVA PKF Penzion Prima Podhajska