Dnes je: 18.12.2017

Názov seminára

Termín konania

Cieľová skupina

Miesto konania

Charakteristika seminára

Voľné miesta

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

12.12.17 (Utorok)

pre OcÚ, MsÚ

veľká zasadačka MsÚ Nitra

Veľký seminár

Nahlasovanie na tento seminár je už uzavreté.

Ochrana osobnosti a osobných údajov vs. informačná legislatíva: otázky z praxe (2. skupina)

11.12.17 (Pondelok)

pre OcÚ, MsÚ, Školy, Inštitúcie

MEDIAHAUS

Malý seminár

Nahlasovanie na tento seminár je už uzavreté.

Cestovné náhrady a reprezentačné výdavky

05.12.17 (Utorok)

pre OcÚ, MsÚ, Školy, Inštitúcie

veľká zasadačka MsÚ Nitra

Veľký seminár

Nahlasovanie na tento seminár je už uzavreté.

Ochrana osobnosti a osobných údajov vs. informačná legislatíva: otázky z praxe (1. skupina)

30.11.17 (Štvrtok)

pre OcÚ, MsÚ, Školy, Inštitúcie

MEDIAHAUS

Malý seminár

Nahlasovanie na tento seminár je už uzavreté.

Účtovná závierka v obciach k 31.12.2017

28.11.17 (Utorok)

pre OcÚ, MsÚ

veľká zasadačka MsÚ Nitra

Veľký seminár

Nahlasovanie na tento seminár je už uzavreté.

Nakladanie s majetkom obce (malý 2-dňový seminár)

23.11.17 (Štvrtok)
-
24.11.17 (Piatok)

pre OcÚ, MsÚ

MEDIAHAUS

Malý seminár

Nahlasovanie na tento seminár je už uzavreté.

Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – ustanovenia týkajúce sa činností obcí

21.11.17 (Utorok)

pre OcÚ, MsÚ

veľká zasadačka MsÚ Nitra

Veľký seminár

Nahlasovanie na tento seminár je už uzavreté.

Účtovná závierka v RO a PO zriadených obcou, VÚC k 31.12.2017

14.11.17 (Utorok)

pre Školy, Inštitúcie

veľká zasadačka MsÚ Nitra

Veľký seminár

Nahlasovanie na tento seminár je už uzavreté.

Povinnosti obcí vyplývajúce z ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

07.11.17 (Utorok)

pre OcÚ, MsÚ

veľká zasadačka MsÚ Nitra

Veľký seminár

Nahlasovanie na tento seminár je už uzavreté.

1. Miestne dane a poplatok za komunálny odpad, drobné stavebné odpady a k miestnemu poplatku za rozvoj. 2. Zabezpečenie a vymáhanie daňových nedoplatkov

25.10.17 (Streda)
-
26.10.17 (Štvrtok)

pre OcÚ, MsÚ

hotel Sitno

Malý seminár,
Viac dňový seminár

Nahlasovanie na tento seminár je už uzavreté.

Rozpočtové pravidlá v praxi z pohľadu audítora pre obce/mestá a VÚC. Dopad rozpočtovníctva na účtovníctvo obcí/miest a VÚC.

24.10.17 (Utorok)

pre OcÚ, MsÚ

veľká zasadačka MsÚ Nitra

Veľký seminár

Nahlasovanie na tento seminár je už uzavreté.

SUSEDSKÉ SPORY v obci

17.10.17 (Utorok)

pre OcÚ, MsÚ

veľká zasadačka MsÚ Nitra

Veľký seminár

Nahlasovanie na tento seminár je už uzavreté.

Financovanie a ekonomika škôl a školských zariadení – zmeny na základe novely rozpočtových pravidiel verejnej správy

13.10.17 (Piatok)

pre OcÚ, MsÚ, Školy, Inštitúcie

veľká zasadačka MsÚ Nitra

Veľký seminár

Nahlasovanie na tento seminár je už uzavreté.

Miestne dane a poplatok za komunálny odpad, drobné stavebné odpady a k miestnemu poplatku za rozvoj. (Daň z nehnuteľnosti)

06.10.17 (Piatok)

pre OcÚ, MsÚ

veľká zasadačka MsÚ Nitra

Veľký seminár

Nahlasovanie na tento seminár je už uzavreté.

Proces zostavenia rozpočtu, jeho schválenie a zmeny, programový rozpočet

03.10.17 (Utorok)

pre OcÚ, MsÚ, Školy, Inštitúcie

veľká zasadačka MsÚ Nitra

Veľký seminár

Nahlasovanie na tento seminár je už uzavreté.

Aktuálne na začiatok školského roka

26.09.17 (Utorok)

pre Školy

veľká zasadačka MsÚ Nitra

Veľký seminár

Nahlasovanie na tento seminár je už uzavreté.

Rýchlo kurz nového riaditeľa

21.09.17 (Štvrtok)

pre Školy

MEDIAHAUS

Malý seminár

Nahlasovanie na tento seminár je už uzavreté.

Akreditovaný kurz: Podvojné účtovníctvo pre obce a VÚC a ich RO (5 dní)

18.09.17 (Pondelok)
-
29.09.17 (Piatok)

OBSADENÝ !!!

MEDIAHAUS

Akreditovaný kurz,
Viac dňový seminár

Nahlasovanie na tento seminár je už uzavreté.

1. Účtovníctvo a rozpočt. pre obce, RO, PO zriadené obcou a VÚC v roku 2017. Zistenia audítora v oblasti účtovníctva a rozpočtovníctva. 2.Ochrana majetku, evidencia, zaraďovanie, vyraďovanie a likvidácia majetku

12.09.17 (Utorok)
-
13.09.17 (Streda)

OBSADENÝ!!!

hotel Sitno

Malý seminár,
Viac dňový seminár

Nahlasovanie na tento seminár je už uzavreté.

Zásady účtovníctva a systému finančného riadenia pre vedúce ŠJ

06.09.17 (Streda)
-
07.09.17 (Štvrtok)

pre Školy, Obce

MEDIAHAUS

Malý seminár,
Viac dňový seminár

Nahlasovanie na tento seminár je už uzavreté.

Zobrazené výsledky od 1 po 20 z 71

Strana 1

Strana 2

Strana 3

Strana 4

Nasledujúca >

Naši partneri:

remek avs THERMALPARK NITRAVA PKF Penzion Prima Podhajska