Dnes je: 20.03.2018

Názov seminára

Termín konania

Cieľová skupina

Miesto konania

Charakteristika seminára

Voľné miesta

Aplikácia právnych predpisov v praxi materských škôl

20.03.18 (Utorok)

pre MŠ

veľká zasadačka MsÚ Nitra

Veľký seminár

Nahlasovanie na tento seminár je už uzavreté.

HLAVNÝ KONTROLÓR – praktický výkon kontrolnej činnosti v roku 2018

16.03.18 (Piatok)

pre HK (OcÚ, MsÚ)

MEDIAHAUS

Malý seminár

Nahlasovanie na tento seminár je už uzavreté.

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre ROPO zriadené obcou a VÚC v roku 2018. Účtovanie školského stravovania, darov.... pre RO po novom. Nevyčerpané prostriedky z roku 2017 použité v roku 2018.

13.03.18 (Utorok)

pre Školy, Inštitúcie

veľká zasadačka MsÚ Nitra

Veľký seminár

Nahlasovanie na tento seminár je už uzavreté.

Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve

09.03.18 (Piatok)

pre OcÚ, MsÚ

veľká zasadačka MsÚ Nitra

Veľký seminár

Nahlasovanie na tento seminár je už uzavreté.

Záverečný účet OBCE, peňažné fondy obce a návratné zdroje financovania

02.03.18 (Piatok)

pre OcÚ, MsÚ

veľká zasadačka MsÚ Nitra

Veľký seminár

Nahlasovanie na tento seminár je už uzavreté.

Panelová diskusia k dani z nehnuteľnosti

22.02.18 (Štvrtok)

pre OcÚ, MsÚ

veľká zasadačka MsÚ Nitra

Malý seminár

Nahlasovanie na tento seminár je už uzavreté.

Nový zákon o ochrane osobných údajov a GDPR v praxi ŠKÔL, školských zariadení

20.02.18 (Utorok)

pre Školy

veľká zasadačka MsÚ Nitra

Veľký seminár

Nahlasovanie na tento seminár je už uzavreté.

Hazard, šport, kultúra a verejný poriadok pri športových a kultúrnych podujatiach v obci

16.02.18 (Piatok)

pre OcÚ, MsÚ

veľká zasadačka MsÚ Nitra

Veľký seminár

Nahlasovanie na tento seminár je už uzavreté.

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre OBCE v roku 2018. Účtovanie a rozpočtovanie školského stravovania po novom. Nevyčerpané prostriedky z roku 2017 použité v roku 2018.

13.02.18 (Utorok)

pre OcÚ, MsÚ

veľká zasadačka MsÚ Nitra

Veľký seminár

Nahlasovanie na tento seminár je už uzavreté.

Povinnosti samospráv vyplývajúce z nového zákona o ochrane osobných údajov od 25. mája 2018

09.02.18 (Piatok)

pre OcÚ, MsÚ, Školy, Inštitúcie

veľká zasadačka MsÚ Nitra

Veľký seminár

Nahlasovanie na tento seminár je už uzavreté.

Novela zákona č. 448/2008 Z. z. v znp. o sociálnych službách účinná od 1.1.2018

06.02.18 (Utorok)

pre OcÚ, MsÚ, Inštitúcie

veľká zasadačka MsÚ Nitra

Veľký seminár

Nahlasovanie na tento seminár je už uzavreté.

Štandardy pre eGovernment a zverejňovanie. Zákonné pravidlá pre webové sídlo, elektronickú schránku, email (2. skupina)

30.01.18 (Utorok)

pre OcÚ, MsÚ, Školy, Inštitúcie

veľká zasadačka MsÚ Nitra

Veľký seminár

Nahlasovanie na tento seminár je už uzavreté.

Štandardy pre eGovernment a zverejňovanie. Zákonné pravidlá pre webové sídlo, elektronickú schránku, email (1. skupina)

23.01.18 (Utorok)

pre OcÚ, MsÚ, Školy, Inštitúcie

veľká zasadačka MsÚ Nitra

Veľký seminár

Nahlasovanie na tento seminár je už uzavreté.

Daň z príjmov právnických osôb za rok 2017

16.01.18 (Utorok)

pre OcÚ, MsÚ, Inštitúcie

veľká zasadačka MsÚ Nitra

Veľký seminár

Nahlasovanie na tento seminár je už uzavreté.

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017 a zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti

09.01.18 (Utorok)

pre OcÚ, MsÚ, Školy, Inštitúcie

veľká zasadačka MsÚ Nitra

Veľký seminár

Nahlasovanie na tento seminár je už uzavreté.

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

12.12.17 (Utorok)

pre OcÚ, MsÚ

veľká zasadačka MsÚ Nitra

Veľký seminár

Nahlasovanie na tento seminár je už uzavreté.

Ochrana osobnosti a osobných údajov vs. informačná legislatíva: otázky z praxe (2. skupina)

11.12.17 (Pondelok)

pre OcÚ, MsÚ, Školy, Inštitúcie

MEDIAHAUS

Malý seminár

Nahlasovanie na tento seminár je už uzavreté.

Cestovné náhrady a reprezentačné výdavky

05.12.17 (Utorok)

pre OcÚ, MsÚ, Školy, Inštitúcie

veľká zasadačka MsÚ Nitra

Veľký seminár

Nahlasovanie na tento seminár je už uzavreté.

Ochrana osobnosti a osobných údajov vs. informačná legislatíva: otázky z praxe (1. skupina)

30.11.17 (Štvrtok)

pre OcÚ, MsÚ, Školy, Inštitúcie

MEDIAHAUS

Malý seminár

Nahlasovanie na tento seminár je už uzavreté.

Účtovná závierka v obciach k 31.12.2017

28.11.17 (Utorok)

pre OcÚ, MsÚ

veľká zasadačka MsÚ Nitra

Veľký seminár

Nahlasovanie na tento seminár je už uzavreté.

Zobrazené výsledky od 1 po 20 z 86

Strana 1

Strana 2

Strana 3

Strana 4

Strana 5

Nasledujúca >

Naši partneri:

remek avs THERMALPARK NITRAVA PKF Penzion Prima Podhajska