Dnes je: 16.07.2018

Názov seminára

Termín konania

Cieľová skupina

Miesto konania

Charakteristika seminára

Voľné miesta

Novela zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálno – právnej ochrane a sociálnej kuratele od 1. 4. 2018 a kompetencie obce

22.06.18 (Piatok)

pre OcÚ, MsÚ, Inštitúcie

veľká zasadačka MsÚ Nitra

Veľký seminár

Nahlasovanie na tento seminár je už uzavreté.

Zákon NR SR č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách v znení neskorších predpisov

19.06.18 (Utorok)

pre OcÚ, MsÚ

veľká zasadačka MsÚ Nitra

Veľký seminár

Nahlasovanie na tento seminár je už uzavreté.

Ochrana osobných údajov a povinné poskytovanie informácií v praxi samospráv a ich ROPO podľa nových pravidiel GDPR od 25.5.2018

15.06.18 (Piatok)

pre OcÚ, MsÚ, Školy, Inštitúcie

veľká zasadačka MsÚ Nitra

Veľký seminár

Nahlasovanie na tento seminár je už uzavreté.

Zákon č. 178/1998 Z. z. z pohľadu Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR

13.06.18 (Streda)

pre OcÚ, MsÚ

MEDIAHAUS

Malý seminár

Nahlasovanie na tento seminár je už uzavreté.

Aktuality vo verejnom obstarávaní 2018, povinná elektronizácia

12.06.18 (Utorok)

pre OcÚ, MsÚ, Školy, Inštitúcie

veľká zasadačka MsÚ Nitra

Veľký seminár

Nahlasovanie na tento seminár je už uzavreté.

Voľby v samospráve po prvýkrát podľa iného zákona

05.06.18 (Utorok)

pre OcÚ, MsÚ

veľká zasadačka MsÚ Nitra

Veľký seminár

Nahlasovanie na tento seminár je už uzavreté.

Personálna práca na školách

29.05.18 (Utorok)

pre Školy

veľká zasadačka MsÚ Nitra

Veľký seminár

Nahlasovanie na tento seminár je už uzavreté.

Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci podľa zákona č. 514/2003 Z. z. s osobitným zameraním na samosprávu

22.05.18 (Utorok)

pre OcÚ, MsÚ, Školy, Inštitúcie

veľká zasadačka MsÚ Nitra

Veľký seminár

Nahlasovanie na tento seminár je už uzavreté.

Zmluvy a zmluvné rokovania v miestnej samospráve

15.05.18 (Utorok)

pre OcÚ, MsÚ, Školy, Inštitúcie

veľká zasadačka MsÚ Nitra

Veľký seminár

Nahlasovanie na tento seminár je už uzavreté.

Ako pripraviť komunitný plán sociálnych služieb v obci

25.04.18 (Streda)

pre OcÚ, MsÚ

MEDIAHAUS

Malý seminár

Nahlasovanie na tento seminár je už uzavreté.

Zmeny vo vnútorných predpisoch ŠKÔL v nadväznosti na nový zákon o ochrane osobných údajov a GDPR

24.04.18 (Utorok)

pre Školy

veľká zasadačka MsÚ Nitra

Veľký seminár

Nahlasovanie na tento seminár je už uzavreté.

Povinnosti samospráv vyplývajúce z nového zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov od 25. mája 2018

20.04.18 (Piatok)

pre OcÚ, MsÚ, Školy, Inštitúcie

veľká zasadačka MsÚ Nitra

Veľký seminár

Nahlasovanie na tento seminár je už uzavreté.

Reklamné stavby

17.04.18 (Utorok)

pre OcÚ, MsÚ

veľká zasadačka MsÚ Nitra

Veľký seminár

Nahlasovanie na tento seminár je už uzavreté.

Ako sa pripraviť na kontrolu v obci a ROPO

13.04.18 (Piatok)

pre OcÚ, MsÚ, Školy, Inštitúcie

veľká zasadačka MsÚ Nitra

Veľký seminár

Nahlasovanie na tento seminár je už uzavreté.

Najčastejšie otázky a ich riešenia v pracovnoprávnych vzťahoch

10.04.18 (Utorok)

pre OcÚ, MsÚ, Školy, Inštitúcie

veľká zasadačka MsÚ Nitra

Veľký seminár

Nahlasovanie na tento seminár je už uzavreté.

Novela zákona o obecnom zriadení účinná od 1.4.2018

09.04.18 (Pondelok)

pre OcÚ, MsÚ

veľká zasadačka MsÚ Nitra

Veľký seminár

Nahlasovanie na tento seminár je už uzavreté.

Zákon č. 358/2015 Z. z. o štátnej pomoci

06.04.18 (Piatok)

pre OcÚ, MsÚ

veľká zasadačka MsÚ Nitra

Veľký seminár

Nahlasovanie na tento seminár je už uzavreté.

Maratón v ochrane osobných údajov pre školy a školské zariadenia (2. skupina)

27.03.18 (Utorok)
-
28.03.18 (Streda)

pre Školy, školské zariadenia (2. sk)

MEDIAHAUS

Malý seminár,
Viac dňový seminár

Nahlasovanie na tento seminár je už uzavreté.

Maratón v ochrane osobných údajov pre školy a školské zariadenia (1. skupina)

21.03.18 (Streda)
-
22.03.18 (Štvrtok)

pre Školy, školské zariadenia (1. sk)

MEDIAHAUS

Malý seminár,
Viac dňový seminár

Nahlasovanie na tento seminár je už uzavreté.

Aplikácia právnych predpisov v praxi materských škôl

20.03.18 (Utorok)

pre MŠ

veľká zasadačka MsÚ Nitra

Veľký seminár

Nahlasovanie na tento seminár je už uzavreté.

Zobrazené výsledky od 1 po 20 z 105

Strana 1

Strana 2

Strana 3

Strana 4

Strana 5

Strana 6

Nasledujúca >

Naši partneri:

remek avs THERMALPARK NITRAVA PKF Penzion Prima Podhajska