Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 20.03.2019

Vitajte na internetovom sídle Združenia obcí – regionálneho vzdelávacieho centra samosprávy v Nitre

Oznamy

14.03.2019

Pripravované semináre

Dávame Vám do pozornosti:

Termín konania: 3. - 7. jún 2019 (pondelok - piatok).

Bližšie informácie nájdete pod seminárom.

Semináre

Názov Termín konania Cieľová skupina Miesto konania Typ seminára Voľné miesta
Excel III. - pre pokročilých (PC kurz) 20.03.2019 (Streda) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola budova Stapring PC kurz Nahlasovanie ukončené
Word II. - mierne pokročilý (PC kurz) 21.03.2019 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola budova Stapring PC kurz Nahlasovanie ukončené
Záverečný účet obce, návratné zdroje financovania a fondové hospodárenie obce v roku 2019 22.03.2019 (Piatok) OcÚ / MsÚ veľká zasadačka MsÚ Nitra Veľký seminár 145
Excel II. - mierne pokročilý - 2. skupina (PC kurz) 22.03.2019 (Piatok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola PC kurz ZRUŠENÝ Nahlasovanie ukončené
Konzultačný seminár k miestnym daniam a poplatkom 26.03.2019 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľká zasadačka MsÚ Nitra Veľký seminár 211
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský 29.03.2019 (Piatok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola kancelária ZO - RVC Nitra Konzultačný deň - len pre členov ZO - RVC Nitra 9
Kompetencie obcí v sociálnej oblasti 02.04.2019 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľká zasadačka MsÚ Nitra Veľký seminár 291
Vedenie zasadnutí mestských a obecných zastupiteľstiev (1. skupina) 04.04.2019 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ budova MEDIAHAUS Malý seminár Seminár obsadený
Zmeny v procese vykonávania kontroly HK obce v roku 2019, návratné zdroje financovania v roku 2019 05.04.2019 (Piatok) Hlavný kontrolór - OcÚ/MsÚ budova MEDIAHAUS Malý seminár 16
Právne základy územnej samosprávy 09.04.2019 (Utorok)
-
10.04.2019 (Streda)
OcÚ / MsÚ hotel Sitno (Vyhne) Malý seminár, Viac dňový seminár 51
Diplomatický protokol, biznis protokol, spoločenská etiketa v praxi 24.04.2019 (Streda) OcÚ / MsÚ budova MEDIAHAUS Malý seminár 36
Verejné obstarávanie v kocke 25.04.2019 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola budova MEDIAHAUS Malý seminár 23
Zbory pre občianske záležitosti a metodika občianskych obradov a slávností v mestách a obciach 29.04.2019 (Pondelok) OcÚ / MsÚ budova MEDIAHAUS Malý seminár 32
Základy správneho konania v podmienkach miestnej samosprávy 30.04.2019 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľká zasadačka MsÚ Nitra Veľký seminár 381
Názov Termín konania Cieľová skupina Miesto konania Lektor
XIII. Konferencia ZO - RVC Nitra 16.04.2019 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľká zasadačka MsÚ Nitra
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský 26.04.2019 (Piatok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola kancelária ZO - RVC Nitra Mgr. Ladislav Briestenský
Zodpovedná osoba v praxi 07.05.2019 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľká zasadačka MsÚ Nitra Mgr. Katarína Tamášová
Čierne stavby v obci 14.05.2019 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľká zasadačka MsÚ Nitra JUDr. Helena Spišiaková
Vedenie zasadnutí mestských a obecných zastupiteľstiev (2. skupina) 16.05.2019 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ budova MEDIAHAUS Mgr. Ladislav Briestenský
Personálna práca na školách – riešenie vybraných situácií cez vzorové tlačivá 21.05.2019 (Utorok) Škola veľká zasadačka MsÚ Nitra Mgr. Katarína Tamášová
Základný kurz mzdovej účtovníčky obce/mesta 22.05.2019 (Streda)
-
23.05.2019 (Štvrtok)
OcÚ / MsÚ budova MEDIAHAUS Katarína Ševčíková
Mobing na školách 24.05.2019 (Piatok) Škola budova MEDIAHAUS Mgr. Juraj Kvas
Aplikácia Zákonníka práce v praxi pre ROPO 28.05.2019 (Utorok) Inštitúcia, Škola veľká zasadačka MsÚ Nitra JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský 31.05.2019 (Piatok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola kancelária ZO - RVC Nitra Mgr. Ladislav Briestenský
,,pripravujeme,, 31.05.2019 (Piatok) budova MEDIAHAUS PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD
Akreditovaný kurz: Odborná príprava na PREVÁDZKOVANIE POHREBISKA 03.06.2019 (Pondelok)
-
07.06.2019 (Piatok)
OcÚ / MsÚ budova MEDIAHAUS Ing. Mária ĎURICOVÁ, JUDr. Ľubica BLAŽEJOVÁ
Zákon o veterinárnej starostlivosti 11.06.2019 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľká zasadačka MsÚ Nitra JUDr. Bohuslav Harviľák
Kurz nového riaditeľa školy 12.06.2019 (Streda)
-
13.06.2019 (Štvrtok)
Škola budova MEDIAHAUS Mgr. Katarína Tamášová
Zmeny a aktualizácie vo vnútorných predpisoch OBCÍ 14.06.2019 (Piatok) OcÚ / MsÚ budova MEDIAHAUS Mgr. Katarína Tamášová
Novela zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 18.06.2019 (Utorok) Škola veľká zasadačka MsÚ Nitra Mgr. Katarína Tamášová
Postup pri riešení sťažnosti a petície 19.06.2019 (Streda) OcÚ / MsÚ veľká zasadačka MsÚ Nitra Ing. Oxana Hospodárová
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský 21.06.2019 (Piatok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola kancelária ZO - RVC Nitra Mgr. Ladislav Briestenský
,,pripravujeme,, seminár pre účtovníčky (2-dňový) 12.09.2019 (Štvrtok)
-
13.09.2019 (Piatok)
OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola hotel Sitno (Vyhne) Ing. Terézia Urbanová + lektora pripravujeme
,,Psy,, 24.09.2019 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľká zasadačka MsÚ Nitra JUDr. Bohuslav Harviľák
Nakladanie s majetkom obce 08.11.2019 (Piatok) OcÚ / MsÚ budova MEDIAHAUS doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Názov Termín konania Cieľová skupina Typ seminára
Excel II. - mierne pokročilý - 1. skupina (PC kurz) 19.03.2019 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola PC kurz
Aplikácia Zákonníka práce v praxi pre OBCE - ZRUŠENÝ 19.03.2019 (Utorok) Seminár je ZRUŠENÝ!
PowerPoint (PC kurz) 18.03.2019 (Pondelok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola PC kurz
Akreditovaný kurz: Základy kontroly v územnej samospráve (5-dňový) 13.03.2019 (Streda)
-
14.03.2019 (Štvrtok)
Hlavný kontrolór - OcÚ/MsÚ Akreditovaný kurz
Kvalitne riadená materská škola 12.03.2019 (Utorok) Veľký seminár
Rozpočtové hospodárenie obce - Ekonomické minimum pre starostov 08.03.2019 (Piatok) OcÚ / MsÚ Malý seminár
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre ROPO zriadené obcou a VÚC v roku 2019. Novela postupov účtovania platná od 1.1.2019. Nevyčerpané prostriedky z roku 2018 použité v roku 2019 05.03.2019 (Utorok) Inštitúcia, Škola Veľký seminár
Najčastejšie problémy samospráv pri poskytovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií a praktické riešenia 22.02.2019 (Piatok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Veľký seminár
Evidenčná a ohlasovacia povinnosť obcí v odpadovom hospodárstve 20.02.2019 (Streda) OcÚ / MsÚ Veľký seminár
Praktická aplikácia cestovných náhrad v podmienkach územnej samosprávy, ich evidencia a účtovanie 19.02.2019 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Veľký seminár
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2019. Novela postupov účtovania platná od 1.1.2019. Nevyčerpané prostriedky z roku 2018 použité v roku 2019 12.02.2019 (Utorok) OcÚ / MsÚ Veľký seminár
Novinky v elektronickej komunikácii škôl (štátne rozpočtové organizácie) 08.02.2019 (Piatok) Škola Veľký seminár
Veľké zmeny vo verejnom obstarávaní 05.02.2019 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Veľký seminár
Zmeny a aktualizácie vo vnútorných predpisoch škôl 30.01.2019 (Streda) Škola Veľký seminár
Susedské spory v obci 29.01.2019 (Utorok) OcÚ / MsÚ Veľký seminár
Prvé praktické skúsenosti s novou právnou úpravou ochrany osobných údajov (GDPR) 25.01.2019 (Piatok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Veľký seminár
Kompetencie starostov, zastupiteľstva, poslancov, komisií a hlavného kontrolóra 22.01.2019 (Utorok) OcÚ / MsÚ Veľký seminár
Zmluvy v školskej praxi 16.01.2019 (Streda) Škola Veľký seminár
Daň z príjmov právnických osôb za rok 2018 pre obce. Vypĺňanie daňového priznania. 15.01.2019 (Utorok) OcÚ / MsÚ Veľký seminár
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018 a zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti 08.01.2019 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Veľký seminár
Novela zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1.1.2019 (2. skupina) 18.12.2018 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Veľký seminár
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský 12.12.2018 (Streda) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Konzultačný deň - len pre členov ZO - RVC Nitra
Novela zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1.1.2019 (1. skupina) 11.12.2018 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Veľký seminár
Finančná kontrola a rozpočtové pravidlá v roku 2019 (po novele zákonov) 07.12.2018 (Piatok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Veľký seminár
Správa registratúry v samospráve a na školách 04.12.2018 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Veľký seminár
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 – povinnosti v oblasti sociálneho poistenia 28.11.2018 (Streda) OcÚ / MsÚ Veľký seminár
Účtovná závierka v OBCIACH k 31.12.2018 27.11.2018 (Utorok) OcÚ / MsÚ Veľký seminár
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský 22.11.2018 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Konzultačný deň - len pre členov ZO - RVC Nitra
Účtovná závierka v RO a PO zriadených obcou, VÚC k 31.12.2018 20.11.2018 (Utorok) Inštitúcia, Škola Veľký seminár
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva - príprava a priebeh 13.11.2018 (Utorok) OcÚ / MsÚ Veľký seminár
Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich ROPO 22.10.2018 (Pondelok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Veľký seminár
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský 18.10.2018 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Konzultačný deň - len pre členov ZO - RVC Nitra
Miestne dane a poplatok za komunálny odpad, drobné stavebné odpady a k miestnemu poplatku za rozvoj (Daň z nehnuteľnosti) 16.10.2018 (Utorok) OcÚ / MsÚ Veľký seminár
HLAVNÝ KONTROLÓR – Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2019 a nové povinnosti po novele zákona o obecnom zriadení 12.10.2018 (Piatok) Hlavný kontrolór - OcÚ/MsÚ Malý seminár
Vedenie pokladnice z hľadiska účtovníctva, rozpočtovníctva a základnej finančnej kontroly 10.10.2018 (Streda) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Veľký seminár
Zodpovedná osoba v praxi škôl, školských zariadení 04.10.2018 (Štvrtok) Škola Malý seminár
Správa registratúry v samospráve 03.10.2018 (Streda)
-
05.10.2018 (Piatok)
OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Malý seminár, Viac dňový seminár
Delimitácia funkcie starostu - zodpovedné a bezpečné ukončenie funkčného obdobia 02.10.2018 (Utorok) OcÚ / MsÚ Veľký seminár
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský 28.09.2018 (Piatok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Konzultačný deň - len pre členov ZO - RVC Nitra
Mzdový účtovník a personalista školy 25.09.2018 (Utorok)
-
26.09.2018 (Streda)
Škola Malý seminár, Viac dňový seminár
Komunikácia v konfliktných situáciách 20.09.2018 (Štvrtok)
-
21.09.2018 (Piatok)
OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Malý seminár, Viac dňový seminár
Výkon verejnej moci aplikovaný v podmienkach samosprávy a školstva 18.09.2018 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Veľký seminár
Všeobecne záväzné nariadenia obcí a miest po ostatných legislatívnych zmenách 14.09.2018 (Piatok) OcÚ / MsÚ Veľký seminár
1. Pohľadávky a záväzky v obciach, mestách a ich ROPO, 2. Rozpočet v obciach a ROPO 10.09.2018 (Pondelok)
-
11.09.2018 (Utorok)
OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Malý seminár, Viac dňový seminár

Partner:

AVS Logo