Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 20.10.2018

Vitajte na internetovom sídle Združenia obcí – regionálneho vzdelávacieho centra samosprávy v Nitre

Oznamy

09.10.2018

Nová web stránka a zmena hesla

Dobrý deň,

členovia, ktorí majú problém s prvým prihlásením na novú web stránku (prihlásenie do systému), prosíme, aby ste nás kontaktovali!

Ing. Ivan Koprda

Semináre

Názov Termín konania Cieľová skupina Miesto konania Typ seminára Voľné miesta
Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich ROPO 22.10.2018 (Pondelok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľká zasadačka MsÚ Nitra Veľký seminár Nahlasovanie ukončené
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva - príprava a priebeh 13.11.2018 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľká zasadačka MsÚ Nitra Veľký seminár 199
Účtovná závierka v RO a PO zriadených obcou, VÚC k 31.12.2018 20.11.2018 (Utorok) Inštitúcia, Škola veľká zasadačka MsÚ Nitra Veľký seminár 266
Účtovná závierka v OBCIACH k 31.12.2018 27.11.2018 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľká zasadačka MsÚ Nitra Veľký seminár 159
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 – povinnosti v oblasti sociálneho poistenia 28.11.2018 (Streda) OcÚ / MsÚ veľká zasadačka MsÚ Nitra Veľký seminár 282
Názov Termín konania Cieľová skupina Miesto konania Lektor
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský 22.11.2018 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola kancelária ZO - RVC Nitra Mgr. Ladislav Briestenský
Novely právnych predpisov v oblasti archivovania 04.12.2018 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľká zasadačka MsÚ Nitra PhDr. Verona Nováková
Finančná kontrola a rozpočtové pravidlá v roku 2019 (po novele zákonov) 07.12.2018 (Piatok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľká zasadačka MsÚ Nitra Ing. Ingrid Konečná Veverková
Zmluvy v školskej praxi 11.12.2018 (Utorok) Škola veľká zasadačka MsÚ Nitra Mgr. Katarína Tamášová
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský 12.12.2018 (Streda) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola kancelária ZO - RVC Nitra Mgr. Ladislav Briestenský
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018 a zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti 08.01.2019 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľká zasadačka MsÚ Nitra Ing. Marcela Prajová
Novela zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 16.01.2019 (Streda) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľká zasadačka MsÚ Nitra Mgr. Katarína Tamášová
Novela zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 30.01.2019 (Streda) OcÚ / MsÚ, Škola veľká zasadačka MsÚ Nitra Mgr. Katarína Tamášová
Verejné obstarávanie 05.02.2019 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľká zasadačka MsÚ Nitra Ing. Terézia Nagyiová
Zmeny a aktualizácie vo vnútorných predpisoch škôl 13.02.2019 (Streda) Škola veľká zasadačka MsÚ Nitra Mgr. Katarína Tamášová
Záverečný účet obce, návratné zdroje financovania a fondové hospodárenie obce v roku 2019 08.03.2019 (Piatok) OcÚ / MsÚ veľká zasadačka MsÚ Nitra Ing. Ingrid Konečná Veverková
Informácie a novinky pre MŠ 12.03.2019 (Utorok) veľká zasadačka MsÚ Nitra PhDr. Hajdúková Viera, Phd.
Rozpočtové hospodárenie obce - Ekonomické minimum pre starostov 22.03.2019 (Piatok) OcÚ / MsÚ budova MEDIAHAUS Ing. Ingrid Konečná Veverková
Miestne dane a poplatky 26.03.2019 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľká zasadačka MsÚ Nitra Ing. Iveta Ištoková
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský 29.03.2019 (Piatok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola kancelária ZO - RVC Nitra Mgr. Ladislav Briestenský
Vedenie zasadnutí mestských a obecných zastupiteľstiev 04.04.2019 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ budova MEDIAHAUS Mgr. Ladislav Briestenský
Zmeny v procese vykonávania kontroly HK obce v roku 2019, návratné zdroje financovania v roku 2019 05.04.2019 (Piatok) Hlavný kontrolór - OcÚ/MsÚ budova MEDIAHAUS Ing. Ingrid Konečná Veverková
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský 26.04.2019 (Piatok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola kancelária ZO - RVC Nitra Mgr. Ladislav Briestenský
Personálna práca na školách – riešenie vybraných situácií cez vzorové tlačivá 21.05.2019 (Utorok) Škola veľká zasadačka MsÚ Nitra Mgr. Katarína Tamášová
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský 31.05.2019 (Piatok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola budova MEDIAHAUS Mgr. Ladislav Briestenský
Kurz nového riaditeľa školy 12.06.2019 (Streda)
-
13.06.2019 (Štvrtok)
Škola budova MEDIAHAUS Mgr. Katarína Tamášová
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský 21.06.2019 (Piatok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola budova MEDIAHAUS Mgr. Ladislav Briestenský
Názov Termín konania Cieľová skupina Typ seminára
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský 18.10.2018 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Konzultačný deň - len pre členov ZO - RVC Nitra
Miestne dane a poplatok za komunálny odpad, drobné stavebné odpady a k miestnemu poplatku za rozvoj (Daň z nehnuteľnosti) 16.10.2018 (Utorok) OcÚ / MsÚ Veľký seminár
HLAVNÝ KONTROLÓR – Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2019 a nové povinnosti po novele zákona o obecnom zriadení 12.10.2018 (Piatok) Hlavný kontrolór - OcÚ/MsÚ Malý seminár
Vedenie pokladnice z hľadiska účtovníctva, rozpočtovníctva a základnej finančnej kontroly 10.10.2018 (Streda) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Veľký seminár
Zodpovedná osoba v praxi škôl, školských zariadení 04.10.2018 (Štvrtok) Škola Malý seminár
Správa registratúry v samospráve 03.10.2018 (Streda)
-
05.10.2018 (Piatok)
OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Malý seminár, Viac dňový seminár
Delimitácia funkcie starostu - zodpovedné a bezpečné ukončenie funkčného obdobia 02.10.2018 (Utorok) OcÚ / MsÚ Veľký seminár
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský 28.09.2018 (Piatok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Konzultačný deň - len pre členov ZO - RVC Nitra
Mzdový účtovník a personalista školy 25.09.2018 (Utorok)
-
26.09.2018 (Streda)
Škola Malý seminár, Viac dňový seminár
Komunikácia v konfliktných situáciách 20.09.2018 (Štvrtok)
-
21.09.2018 (Piatok)
OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Malý seminár, Viac dňový seminár
Výkon verejnej moci aplikovaný v podmienkach samosprávy a školstva 18.09.2018 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Veľký seminár
Všeobecne záväzné nariadenia obcí a miest po ostatných legislatívnych zmenách 14.09.2018 (Piatok) OcÚ / MsÚ Veľký seminár
1. Pohľadávky a záväzky v obciach, mestách a ich ROPO, 2. Rozpočet v obciach a ROPO 10.09.2018 (Pondelok)
-
11.09.2018 (Utorok)
OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Malý seminár, Viac dňový seminár

Partner:

AVS Logo