Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 04.02.2023

Word II. - mierne pokročilý - ZRUŠENÝ

PC kurz sa uskutoční v spolupráci s firmou ANTRE s.r.o.

Začiatok seminára20.05.2019 - 09:00
(Pondelok)
Koniec seminára20.05.2019 - 15:00
(Pondelok)
Začiatok prezentácie 20.05.2019 - 08:30
(Pondelok)
Koniec nahlasovania16.05.2019 - 10:00
(Štvrtok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 49 € / osoba
Poplatok nečlen49 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • PC kurz

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola

Cieľ seminára

Word je šikovný nástroj aj na tak náročné veci ako sú noviny, plagáty, letáky. Pokročilé možnosti využijete aj pri písaní zápisníc, kde vám pomôže nástroj štýly a automatické vytvorenie obsahu. Mnoho ľudí nepozná pokročilé možnosti Wordu a zbytočne sa pri písaní trápi. Cieľom kurzu je ukázať vám práve tieto možnosti ako si poradiť s Wordom pri tvorbe obecných novín a ďalších prezentačných materiálov na profesionálnej úrovni. Ako využívať automatizáciu práce vo Worde

Predpoklad účastníka:

Kurz je vhodný pre tých, ktorí používajú Word denne a potrebujú vytvárať hromadné listy alebo robia dlhšie dokumenty a zápisnice. Ovládajú prácu vo Windowse.

Obsah

Praktické riešenie problematických prípadov vo Worde, uľahčenia, tipy, triky. Dlhé dokumenty. Zápisnice. Projektové dokumenty. Vkladanie obrázkov a obtekanie textu. Práca s tabuľkami. Kopírovanie z Excelu do Wordu. Vytváranie PDF. 

Program

Špeciálne znaky

 • Kopírovanie formátu, nahradzovanie textu, vkladanie špeciálnych písmen €, @, Ő, Ü, Ô, a znakov  ® © * nožníc, telefónu, listu.

Hlavička a päta

 • Vloženie hlavička a päty na každú stranu dokumentu, vloženie obrázku do hlavičky

 • Vloženie čísla strany, počtu strán, aktuálny dátum a čas

 • Rôzne hlavičky v jednom dokumente, rôzne na prvej strane a ostatných

 • Ako dosiahnuť v jednom dokumente rôzne nastavenia strán (orientácie, okrajov, číslovanie, orámovanie a pod.)

Typografická norma

 • Typografická norma - zásady správneho písania a úpravy dokumentu

 • Základné princípy grafiky - blízkosť, kontrast, zarovnanie, opakovanie

Odrážky a číslovanie

 • Vlastné odrážky

 • Problémy s číslovaním a ako ich vyriešiť

 • Zarovnanie číslovania vpravo k bodke

 • Viacúrovňové číslovanie. Zrušenie automatického číslovania. Nastavenie číslovania znova od 1.

Tabulátory II.

 • vytvorenie vlastných zarážok tabulátora

 • použitie tabulátora desatinnej čiarky, 

 • praktické využitie tabulátora v tabuľkách pri písaní projektov

 • použitie vodiacich liniek - tzv. vybodkovanie celého riadku jedným klikom

Tabuľky

 • Zásady tvorby zložitej tabuľky alebo výroba tlačiva na elektronické vypĺňanie

 • Vkladanie riadkov a stĺpcov, vymazávanie riadkov a stĺpcov, štýly tabuliek

 • Zarovnanie čísel v tabuľke podľa desatinnej čiarky, používanie tabulátorov v tabuľke

 • Zarovnanie textu v tabuľke, zmena smeru textu, zlúčenie buniek, rozdelenie buniek

 • Úprava výšky riadka a šírky stĺpca, konvertovanie tabuľky na text, odstránenie rámu tabuľky

Práca s fotkami a obrázkami vo Worde

 • Vkladanie obrázkov do textových dokumentov - napríklad zoskenovaného podpisu alebo pečiatky.

 • Vloženie obrázka do textu, orezanie, otáčanie, prekrývanie

 • Rôzne druhy obtekania textu okolo obrázkov

 • Rôzne efekty, orámovanie a tvary obrázkov

 • Zmena veľkosti obrázkov pred vložením do dokumentu z 5 MB na 200 KB

 • Úprava fotografií a skenovaných objektov v prostredí programu Word.

Tlač dokumentov

 • Tlač 2 strán na 1 stranu, nastavenia tlače, okrajov, vloženie ochrannej vodotlače.

Štýly

 • Kopírovanie formátu textu

 • Prečo by sme mali využívať štýly, ako zrýchlia našu prácu

 • Ako jednoducho upraviť štýl, ktorý nám nevyhovuje

 • Číslovanie v nadpisoch

 • Využitie štýlu pri tvorbe Obsahu dokumentu

 • Rýchle vloženie titulnej stránky s krásnou grafikou

Obsah

 • Vytvorenie automatického obsahu v dokumente s číslami strán napr. v zápisnici

 • Aktualizácia obsahu

 • Nastavenie úrovne - ktoré nadpisy a podnapisy budú v obsahu

 • Nastavenie vodiaceho znaku. 

 • Zoznam nadpisov bez čísla strán

Hromadná korešpondencia

 • Potrebujete vytvoriť 100 pozvánok s osobným oslovením a adresou? Na to využijete hromadnú korešpondenciu a 100 listov vytvoríte na pár klikov.

 • Hromadné listy, obálky, štítky

 • Vytváranie krátkych pozvánok na jednu stranu pre viacerých adresátov pomocou adresára

 • Využitie hromadnej korešpondencie na rozposielanie hromadných emailov s osobným oslovením

 • Filtrovanie príjemcov na základe stanovených kritérií

Referencie

 • Ako správne vkladať Poznámky pod čiarou, Vysvetlivky, Popis obrázkov

 • Ako vytvoriť zoznam obrázkov s číslom strany

Textové pole a obrázky SmartArt 

 • Práca s textovými poľami - možnosti, problémy

 • Obrázky SmartArt - organizačné schémy, schémy na vyjadrenie postupnosti krokov

Stĺpce II.

 • Rozdelenie dokumentu na stĺpce

 • Rôzne šírky stĺpcov, vloženie zlomu stĺpca

TVORBA dokumentov vo formáte PDF a RTF

 • Vytvorenie pdf dokumentu z textového súboru alebo tabuľky, ktorý sa bežne používa pri prezentácii na internete a je to neprepisovateľný súbor. 

 • Ako vybrať z pdf dokumentu len jeho časť, len vybrané strany a uloženie vybraných strán do nového dokumentu.

 • Ako zaheslovať PDF. Ako zabezpečiť, aby fungoval preklik v obsahu aj v PDF.

Zabezpečenie dokumentu

 • Zaheslovanie dokumentu, zabezpečenie neprepísania súboru

 • Porovnanie dvoch dokumentov

Doplňujúce informácie

rihlásenie na PC kurz je záväzné!

Po prihlásení na PC kurz Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách. Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia kurzu. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie kurzu z organizačných dôvodov.

Poplatok za kurz zahŕňa: honorár lektorky, občerstvenie (káva, čaj, voda), obed (príp. bageta) a režijné náklady.

Účastníci kurzu dostanú: CD, na ktorom budú príručky ku kurzu, DVD s video poznámkami z kurzu, poznámkový blok a pero.
Na záver kurzu obdržia CERTIFIKÁT o absolvovaní kurzu.

Poplatok za PC kurz prosíme uhrádzať najneskôr do 16.5.2019 prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke)

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Minimálny počet na uskutočnenie PC kurzu je 4 osoby.

Miesto konania

budova Stapring, ANTRE – zasadačka, 3. poschodie, blok A vľavo, Piaristická 2, 949 01 Nitra

Prednášajúci

Ing. Alena Paľová

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk