Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 25.08.2019

Daňové exekučné konania - Daňový poriadok, Exekučný poriadok, Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a Obchodný zákonník

Začiatok seminára17.10.2019 - 09:00
(Štvrtok)
Koniec seminára17.10.2019 - 14:00
(Štvrtok)
Začiatok prezentácie17.10.2019 - 08:00
(Štvrtok)
Koniec nahlasovania11.10.2019 - 10:00
(Piatok)


Prihlásených0
Voľné miesta 54
Typ seminára
 • Malý seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Program

1. Novela  zákonov:

 • Daňový poriadok
 • Exekučný poriadok
 • Zákon o konkurze a reštrukturalizácii
 • Obchodný zákonník
  • nové ustanovenia, ktoré majú vplyv na zabezpečenie a vymáhanie  daňových nedoplatkov
  • osobný bankrot

2. Daňový nedoplatok

 • zánik daňového nedoplatku
 • preklúzia daňového nedoplatku
 • premlčanie daňového nedoplatku

3. Zabezpečenie daňových nedoplatkov:

 • predmet záložného práva
 • vznik záložného práva  
 • zrušenie záložného práva

4. Daňové exekučné konanie  :

-  základná právna úprava

-  základné ustanovenia, základné zásady

- právne následky existencie vlastníckych práv tretích osôb k predmetu daňovej exekúcie

 - rozhodnutia vydávané v daňovom exekučnom konaní:

 • rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania
 • daňová exekučná výzva
 • daňový exekučný príkaz

- odloženie daňovej exekúcie

- zastavenie daňového exekučného konania

- spôsoby vykonávania daňovej exekúcie

 • stručná charakteristika
 • najčastejšie využívané spôsoby daňovej exekúcie /účet, mzda, dôchodok/
Miesto konania

budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra

Prednášajúci

JUDr. Ingrid Ney, PhD.

Partner:

AVS Logo