Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 25.08.2019

Pracovné stretnutie HK

Začiatok seminára25.10.2019 - 09:00
(Piatok)
Koniec seminára25.10.2019 - 13:30
(Piatok)
Začiatok prezentácie25.10.2019 - 08:00
(Piatok)
Koniec nahlasovania18.10.2019 - 10:00
(Piatok)


Prihlásených0
Voľné miesta 54
Typ seminára
  • Malý seminár

Cieľová skupina

Hlavný kontrolór - OcÚ/MsÚ

Miesto konania

budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra

Prednášajúci

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Partner:

AVS Logo