Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

Mzdový účtovník a personalista ŠKOLY

2-dňový seminár

Začiatok seminára14.11.2019 - 09:00
(Štvrtok)
Koniec seminára15.11.2019 - 13:00
(Piatok)
Začiatok prezentácie 14.11.2019 - 08:00
(Štvrtok)
Koniec nahlasovania06.11.2019 - 10:00
(Streda)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 40 € / osoba
Poplatok nečlen60 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • Malý seminár
 • Viac dňový seminár

Cieľová skupina

Škola

Program
 • Sociálne a zdravotné poistenie rok 2019 a rok 2020

 • Zmeny v zákone o dani z príjmov rok 2019 a rok 2020

 • Odpočítateľné položky, odvodová úľava a  odvody poistného

 • Zmeny v zákone o službách zamestnanosti

 • Oznamovacie a evidenčné povinnosti zamestnávateľa

 • Pracovný čas a prípady jeho úpravy

 • Náhradné voľno  - vznik, dohoda, a čerpanie

 • Úprava rozsahu dovolenky zamestnanca

 • Čerpanie dovolenky, plán dovolenky

 • Prekážky v práci na strane zamestnávateľa

 • Prehľad zmien v pracovnoprávnej dokumentácii – zmeny po zákone č. 138/2019 Z. z.

 • Účasť zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru

 • Doručovanie písomností v pracovnoprávnych vzťahoch

Doplňujúce informácie

Prihlásenie na seminár je záväzné!

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Poplatok zahŕňa: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe, občerstvenie (voda, káva, čaj, bageta) a režijné náklady.

Poplatok za seminár prosíme uhrádzať najneskôr do 8.11.2019 prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke)

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Minimálny počet na uskutočnenie seminára je 20 osôb.

Miesto konania

budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra

Prednášajúci

Mgr. Katarína Tamášová

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk