Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 24.08.2019

Zmeny v odmeňovaní pedagogických zamestnancov a zmeny vo vnútorných predpisoch v nadväznosti na nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancov (1. skupina)

1. skupina

Začiatok seminára20.09.2019 - 09:00
(Piatok)
Koniec seminára20.09.2019 - 13:30
(Piatok)
Začiatok prezentácie20.09.2019 - 08:00
(Piatok)
Koniec nahlasovania19.09.2019 - 10:00
(Štvrtok)
Poplatok člen
ZO - RVC Nitra
0 € / osoba
Poplatok nečlen32 € / osoba
Prihlásených0
Voľné miesta 440
Typ seminára
  • Veľký seminár

Cieľová skupina

Škola

Program
  • Prehľad zmien v odmeňovaní pedagogických zamestnancov (PZ) po novom zákone o PZ

  • Novela zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme  

  • Zmeny vo vnútorných predpisoch – prehľad čo všetko sa musí zmeniť v povinných písomnostiach škôl

  • Zmeny v pracovnom poriadku

  • Zmeny v organizačnom poriadku

  • Prehľad nových práv a povinností cez nový pracovný poriadok

 

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Mgr. Katarína Tamášová

Partner:

AVS Logo