Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 23.10.2019

Najčastejšie chyby samospráv pri plnení informačných zákonných povinností

Začiatok seminára29.11.2019 - 09:00
(Piatok)
Koniec seminára29.11.2019 - 13:30
(Piatok)
Začiatok prezentácie29.11.2019 - 08:00
(Piatok)
Koniec nahlasovania28.11.2019 - 10:00
(Štvrtok)
Poplatok člen
ZO - RVC Nitra
0 € / osoba
Poplatok nečlen32 € / osoba
Prihlásených0
Voľné miesta 440
Typ seminára
 • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Program
 1. Informačné povinností obcí a miest podľa Ústavy SR a rozhodnutí súdov
 2. Sankcie za nedodržiavanie informačných povinností samosprávy
 3. Informovanosť versus ochrana osobnosti a súkromia
 4. Najčastejšie pochybenia samospráv pri plnení zákonných informačných povinností
 5. Informačné povinností obcí a miest podľa zákona o obecnom zriadení
 6. Informačné povinností obcí a miest podľa zákona o správnom konaní
 7. Zverejňovanie verejných vyhlášok
 8. Úradné tabule obce – pravidlá prevádzkovania
 9. Fotenie, vyhotovovanie audio a video záznamov z podujatí obce
 10. Obecné noviny, web, obecný rozhlas, FB profil - pravidlá
 11. Informačné povinností obcí a miest podľa zákona o verejnom obstarávaní  
 12. Informačné povinností obcí a miest podľa stavebného práva
 13. Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr – najčastejšie chyby
 14. Informačné povinností obcí a miest podľa zákona o slobode informácií
 15. Opakované použitie informácií (OPI)
 16. Informačné povinností obcí a miest podľa zákona o ochrane osobných údajov
 17. Informačné povinností obcí a miest podľa zákona o e-governemente
 18. Informačné povinností obcí a miest podľa školskej legislatívy
 19. Volebná legislatíva
 20. Informačné povinností obcí a miest podľa environmentálnej legislatívy
 21. Prehľad ďalších právnych predpisov obsahujúcich informačné povinnosti pre obce
 22. Otázky a odpovede
Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Mgr. Vladimír Pirošík

Partner:

AVS Logo