Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 21.09.2019

Panelová diskusia k daňovému poriadku

Začiatok seminára17.10.2019 - 09:00
(Štvrtok)
Koniec seminára17.10.2019 - 14:00
(Štvrtok)
Začiatok prezentácie17.10.2019 - 08:00
(Štvrtok)
Koniec nahlasovania16.10.2019 - 10:00
(Streda)


Prihlásených0
Voľné miesta 54
Typ seminára
  • Malý seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Cieľ seminára
Program

Okruhy problémov, ktorými sa budeme zaoberať:

  1. Daňový poriadok

  2. Daňová kontrola – vyrubenie rozdielu dane

  3. Určovanie dane podľa pomôcok – dôvody a postup

  4. Právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia

  5. Doručovanie

  6. Odvolanie, ďalšie opravné prostriedky

Miesto konania

budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra

Prednášajúci

Ing. Adela Gašparovičová

Partner:

AVS Logo