Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

Zodpovedná osoba v praxi škôl, školských zariadení

Začiatok seminára04.10.2018 - 09:00
(Štvrtok)
Koniec seminára04.10.2018 - 13:30
(Štvrtok)
Začiatok prezentácie 04.10.2018 - 08:00
(Štvrtok)
Koniec nahlasovania28.09.2018 - 08:00
(Piatok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 20 € / osoba
Poplatok nečlen30 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
  • Malý seminár

Cieľová skupina

Škola

Cieľ seminára

V prípade, ak na škole pôsobí zodpovedná osoba – zamestnanec, čiže nie externá firma, tak za preškolenie zodpovednej osoby zodpovedá prevádzkovateľ (teda riaditeľ školy). Na predchádzajúcich školeniach k ochrane osobných údajov sme upozorňovali nato, že takéto školenie pre zodpovedné osoby pripravíme, aby samotná zodpovedná osoba vedela, aké sú jej povinnosti a úlohy pri aplikácii zákona o ochrane osobných údajov.

Program
  • Zodpovedná osoba a úlohy zodpovednej osoby
  • GDPR - nariadenie EÚ o ochrane fyzických osôb a ich osobných údajov
  • Všeobecné pravidlá ochrany osobných údajov a zásady spracúvania osobných údajov
  • Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov
  • Práva dotknutej osoby a Povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutej osoby
  • Bezpečnosť osobných údajov, bezpečnosť spracúvania a ich kontrola zodpovednou osobou
Doplňujúce informácie

Prihlásenie na seminár je záväzné!

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách. Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

Poplatok zahŕňa: honorár lektora, materiál, občerstvenie (voda, káva, čaj, bageta) a režijné náklady.

Poplatok za seminár prosíme uhrádzať najneskôr do 28.9.2018 prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke)

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Minimálny počet na uskutočnenie seminára je 20 osôb.

Miesto konania

budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra

Prednášajúci

Mgr. Katarína Tamášová

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk