Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020

Začiatok seminára24.03.2020 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára24.03.2020 - 13:30
(Utorok)
Začiatok prezentácie 24.03.2020 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania23.03.2020 - 10:00
(Pondelok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen35 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené

Cieľová skupina

Seminár je ZRUŠENÝ!

Obsah
Program
 1. Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve.

 2. Povinnosti držiteľa odpadov: upravená povinnosť výkupní a zberní, posilnenie zodpovednosti fyzických osôb za nakladanie so stavebným odpadov z jednoduchých stavieb, doplnený § 16a – školský zber.

 3. Rozšírená zodpovednosť výrobcov – zmeny v rozsahu povinností.

 4. Osobitné prúdy odpadov – odpadové oleje - úprava.

 5. Komunálny odpad – zmena definícií a zodpovednosti za nakladanie, triedený zber kuchynského odpadu od občana - úprava.

 6. Administratívne nástroje – autorizácie, povolenia na jednotlivé činnosti - úprava.

 7. Nové znenie § 103 – Informačný systém odpadového hospodárstva.

 8. Prechodné ustanovenia platnosti novely zákona.

 9. Doplnenie a úprava príloh.

 10. Novely iných zákonov - o miestnych daniach a miestnom poplatku, o Environmentálnom fonde a o IPKZ.

 11. Účinnosť ustanovení novely zákona o odpadoch.

 12. Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – novely jednotlivých vyhlášok.

Prednášajúci

Ing. Peter Gallovič

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk