Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 14.12.2019

Odmeňovanie volených funkcionárov

Začiatok seminára03.03.2020 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára03.03.2020 - 13:30
(Utorok)
Začiatok prezentácie03.03.2020 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania02.03.2020 - 10:00
(Pondelok)
Poplatok člen
ZO - RVC Nitra
0 € / osoba
Poplatok nečlen35 € / osoba
Prihlásených0
Voľné miesta 440
Typ seminára
  • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Cieľ seminára
  • Aktuálna právna úprava o právnom postavení a odmeňovaní starostov obcí a primátorov miest (zák. č 253/1994 Z.z. v z.n.p.)

  • Novelizované právne pravidlá o odmeňvaní poslancov a zástupcov starostov podľ ostatných noviel Zákona o obecnom zriadení (č 369/1990 Zb. v z.n.p.)

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Mgr. Ladislav Briestenský

Partner:

AVS Logo