Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 31.01.2023

Správa registratúry v samospráve

2-dňový seminár sa uskutoční v nasledujúcich dňoch: 3.10.2018 (streda) a 5.10.2018 (piatok)

Začiatok seminára03.10.2018 - 09:00
(Streda)
Koniec seminára05.10.2018 - 14:00
(Piatok)
Začiatok prezentácie 03.10.2018 - 08:00
(Streda)
Koniec nahlasovania28.09.2018 - 17:00
(Piatok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 40 € / osoba
Poplatok nečlen60 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • Malý seminár
 • Viac dňový seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola

Obsah

1. deň - 3.10.2018 (streda)

2. deň - 5.10.2018 (piatok)

Program
 • Efektívne spravovanie  dokumentov
 • Prijímanie, evidovanie, vybavovanie, úschova a ochrana dokumentov,

– zásady a možnosti tvorba spisu práca s elektronickými dokumentmi

 • Evidovanie špeciálnych druhov záznamov a spisov
 • Informačné systémy na správu registratúry
 • Registratúrny plán, začleňovanie spisov do obsahových skupín

 - zásady tvorby a zmeny registratúrneho plánu (nový vzorový registratúrny plán)

 • Ukladanie  spisov v príručnej registratúre
 • Kombinovaný spis nový pohľad na tvorbu
 • Ukladanie  spisov v registratúrnom stredisku
 • Vyraďovanie spisov -  zásady hodnotenia
 • Vyraďovanie účtovných záznamov - zmeny
 • Vyraďovanie technickej dokumentácie
 • Vyraďovanie v praxi
 • Elektronické vyraďovanie – zásady, alternatívy
 • Odovzdávanie archívnych dokumentov na trvalú úschovu
Doplňujúce informácie

Prihlásenie na seminár je záväzné!

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách. Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

Poplatok zahŕňa: honorár lektora, materiál, občerstvenie (voda, káva, čaj, bageta) a režijné náklady.

Poplatok za seminár prosíme uhrádzať najneskôr do 28.9.2018 prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke)

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Minimálny počet na uskutočnenie seminára je 30 osôb.

Miesto konania

budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra

Prednášajúci

PhDr. Verona Nováková

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk