Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 14.12.2019

Egovernment v praxi - Elektronická schránka obce / školy

Začiatok seminára04.02.2020 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára04.02.2020 - 13:30
(Utorok)
Začiatok prezentácie04.02.2020 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania03.02.2020 - 10:00
(Pondelok)
Poplatok člen
ZO - RVC Nitra
0 € / osoba
Poplatok nečlen35 € / osoba
Prihlásených0
Voľné miesta 440
Typ seminára
  • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ, Škola

Program

1. Elektronický podpis
•    spôsoby elektronickej autorizácie – mandátny certifikát vs. pečať
•    formát elektronického podpisu
•    praktické info – ako získať certifikáty bezplatne, ako postupovať pri ich zneplatnení
2. Elektronické formuláre a doložky
3. Elektronická registratúra
•    prijímanie podaní, ich spracovanie
•    vytváranie podaní, posielanie rozhodnutí, odpovedanie na podania
4. Listinný rovnopis      
•    centrálne úradné doručovanie    
5. Modul dlhodobého ukladania
6. Oversi.gov.sk – jeden krát a dosť    
7. Zverejňovanie
•    na slovensko.sk – elektronická úradná tabuľa     
•    na vlastnom webovom sídle
8. Informačný systém pre automatizované spracovanie, dodávatelia
9. Kontroly
•    Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu – UPVII

  • egovernment
  • prístupnosť webového sídla

•    Najvyšší kontrolný úrad SR - NKÚ
•    Transparency international Slovensko - TIS

 

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Ing. Erika Kusyová

Partner:

AVS Logo