Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 14.12.2019

Pracovné stretnutie HK - názov pripravujeme

Začiatok seminára13.03.2020 - 09:00
(Piatok)
Koniec seminára13.03.2020 - 13:30
(Piatok)
Začiatok prezentácie13.03.2020 - 08:00
(Piatok)
Koniec nahlasovania06.03.2020 - 10:00
(Piatok)


Prihlásených0
Voľné miesta 54
Typ seminára
  • Malý seminár

Cieľová skupina

Hlavný kontrolór - OcÚ/MsÚ

Miesto konania

budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra

Prednášajúci

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Partner:

AVS Logo