Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

Novelizácia zákona o eGovernmente a zákon o informačných technológiách vo verejnej správe

Začiatok seminára17.03.2020 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára17.03.2020 - 13:30
(Utorok)
Začiatok prezentácie 17.03.2020 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania16.03.2020 - 10:00
(Pondelok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen35 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené

Cieľová skupina

Seminár je ZRUŠENÝ!

Obsah
Program
  1. Novelizácia zákona o eGovernmente. Prišlo zopár zásadných zmien. Ďalej vznikla nová funkcionalita a technické požiadavky zo strany štátu na ÚPVS.

  2. Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe. Tento zákon zrušil a nahradil zákon o informačných systémoch verejnej správy. Nový zákon prináša úplne nový pohľad na informačné systémy, spôsob ich obstarávania, prevádzku, bezpečnostné požiadavky. Vznikal povinnosť mať prijatý strategický dokument s názvom Koncepcia rozvoja informačných technológií aj pre samosprávy.

Prednášajúci

Mgr. Michal Belohorec

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk