Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 14.12.2019

Novelizácia zákona o eGovernmente a zákon o informačných technológiách vo verejnej správe

Začiatok seminára17.03.2020 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára17.03.2020 - 13:30
(Utorok)
Začiatok prezentácie17.03.2020 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania16.03.2020 - 10:00
(Pondelok)
Poplatok člen
ZO - RVC Nitra
0 € / osoba
Poplatok nečlen35 € / osoba
Prihlásených0
Voľné miesta 440
Typ seminára
  • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola

Obsah
  1. Novelizácia zákona o eGovernmente. Prišlo zopár zásadných zmien. Ďalej vznikla nová funkcionalita a technické požiadavky zo strany štátu na ÚPVS.

  2. Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe. Tento zákon zrušil a nahradil zákon o informačných systémoch verejnej správy. Nový zákon prináša úplne nový pohľad na informačné systémy, spôsob ich obstarávania, prevádzku, bezpečnostné požiadavky. Vznikal povinnosť mať prijatý strategický dokument s názvom Koncepcia rozvoja informačných technológií aj pre samosprávy.

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Michal Belohorec

Partner:

AVS Logo