Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

Vedenie pokladnice z hľadiska účtovníctva, rozpočtovníctva a základnej finančnej kontroly

Začiatok seminára10.10.2018 - 09:00
(Streda)
Koniec seminára10.10.2018 - 13:30
(Streda)
Začiatok prezentácie 10.10.2018 - 08:00
(Streda)
Koniec nahlasovania09.10.2018 - 10:00
(Utorok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0.00 € / osoba
Poplatok nečlen32.00 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola

Program
 1. Právna úprava vedenia pokladnice
 2. Pokladnica v rámci obehu účtovných dokladov – vnútorný predpis
 3. Poskytovanie a účtovanie preddavkov z pokladnice
 4. Reprezentačné  výdavky a výdavky na propagáciu – vnútorný predpis
 5. Výdavky na kultúrne a športové akcie, ich účtovanie a organizácia /vstupné, tombola.../
 6. Príjmové a výdavkové pokladničné doklady
 7. Vedenie pokladničnej knihy – vnútorný predpis
 8. Inventarizácia pokladnice
 9. Účtovanie pokladnice
 10. Účtovanie platieb uskutočnených platobnými kartami
 11. Pokladnica a základná finančná kontrola
 12. Diskusia
Informácie pre NEČLENA

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou: potvrdenie - prihlásenie na seminár ako nečlen.

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Poplatok za seminár prosíme uhradiť prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke)

Na seminári nepodávame občerstvenie.

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Ing. Mária Kasmanová

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk