Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 08.08.2020

Zodpovedná osoba – aktualizačné preškolenie zodpovednej osoby

Začiatok seminára22.09.2020 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára22.09.2020 - 13:30
(Utorok)
Začiatok prezentácie29.09.2020 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania28.09.2020 - 10:00
(Pondelok)
Poplatok člen
ZO - RVC Nitra
0 € / osoba
Poplatok nečlen35 € / osoba
Prihlásených0
Voľné miesta 440
Typ seminára
  • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola

Program
  • Zodpovedná osoba a úlohy zodpovednej osoby

  • GDPR - nariadenie EÚ o ochrane fyzických osôb a ich osobných údajov

  • Všeobecné pravidlá ochrany osobných údajov a zásady spracúvania osobných údajov

  • Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov

  • Práva dotknutej osoby a Povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutej osoby

  • Bezpečnosť osobných údajov, bezpečnosť spracúvania a ich kontrola zodpovednou osobou

  • Zmeny v právnych základoch spracúvania osobných údajov po legislatívnych zmenách v školstve

  • Zmeny v dokumentácii o ochrane osobných údajov a nové právne základy pri spracúvaní osobných údajov po zmene legislatívy

Zo školenia sa vydáva POTVRDENIE, ktoré slúži na preukázanie dodržiavania ustanovenia § 45 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. že prevádzkovateľ zabezpečil udržiavanie odborných znalostí zodpovednej osoby.

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová

Partner:

AVS Logo