Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

HLAVNÝ KONTROLÓR – Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2019 a nové povinnosti po novele zákona o obecnom zriadení

Začiatok seminára12.10.2018 - 09:00
(Piatok)
Koniec seminára12.10.2018 - 13:30
(Piatok)
Začiatok prezentácie 12.10.2018 - 08:00
(Piatok)
Koniec nahlasovania08.10.2018 - 10:00
(Pondelok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 15 € / osoba
Poplatok nečlen25 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
  • Malý seminár

Cieľová skupina

Hlavný kontrolór - OcÚ/MsÚ

Program
  1. Stanovisko  hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2019
  1. Zmenené povinnosti HK v rámci kontrolnej činnosti po novele zákona o obecnom zriadení
  1. Vybavovanie sťažností alebo kontrola vybavovania sťažností?
  1. Diskusia a konzultácie s lektorkou k  téme prednášky 
Doplňujúce informácie

Prihlásenie na seminár je záväzné!

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách. Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

Poplatok zahŕňa: honorár lektora, materiál, občerstvenie (voda, káva, čaj, bageta) a režijné náklady.

Poplatok za seminár prosíme uhrádzať najneskôr do 8.10.2018 prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke)

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Účastníci seminára dostanú materiál v tlačenej podobe ráno na seminári.

Minimálny počet na uskutočnenie seminára je 20 osôb.

Miesto konania

budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra

Prednášajúci

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk