Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 08.08.2020

Zákon č. 398/2019 Z. z. o pohrebníctve, ktorým sa dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, nové povinnosti pre obce a mestá

Začiatok seminára24.11.2020 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára24.11.2020 - 13:30
(Utorok)
Začiatok prezentácie24.11.2020 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania23.11.2020 - 10:00
(Pondelok)
Poplatok člen
ZO - RVC Nitra
0 € / osoba
Poplatok nečlen35 € / osoba
Prihlásených0
Voľné miesta 440
Typ seminára
  • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Program

1. Zmeny zákona o pohrebnictve č. 131/2010 v zmysle novely zákona č.398/2019 Z. z. z 28.10.2919

2. Úprava prevádzkového poriadku pohrebiska a tlačív podľa novely zákona o pohrebnictve.

3. Diskusia

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Ing. Mária Ďuricová

Partner:

AVS Logo