Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Začiatok seminára12.05.2020 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára12.05.2020 - 13:30
(Utorok)
Začiatok prezentácie 12.05.2020 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania11.05.2020 - 10:00
(Pondelok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen35 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
  • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola

Obsah
  • Prehľad platnej legislatívy ktoré majú vplyv aj na ochranu osobných údajov

  • Zákon č. 18/2018 Z. z. a GDPR

  • Základné pravidlá spracúvania osobných údajov  (právny základ spracúvania a zákonnosť spracúvania)

  • Zmeny v právnych základoch spracúvania osobných údajov a zmeny v bezpečnostnej dokumentácii

  • Špecifiká spracúvania osobných údajov  (pracovnoprávne vzťahy, kamery, fotografie, obecné noviny /školské časopisy,

  • Skúsenosti a riešenia v praxi

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Mgr. Katarína Tamášová

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk