Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

Riadenie materskej školy – nové požiadavky

Začiatok seminára29.04.2020 - 09:00
(Streda)
Koniec seminára29.04.2020 - 13:00
(Streda)
Začiatok prezentácie 29.04.2020 - 08:00
(Streda)
Koniec nahlasovania28.04.2020 - 10:00
(Utorok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen35 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
  • Veľký seminár

Cieľová skupina

Obsah
Program
  1. Aktuálne zmeny v riadení materskej školy – práva a povinnosti riaditeľa materskej školy v nadväznosti na povinné predprimárne vzdelávanie

  2. Povinné predprimárne vzdelávanie – nové požiadavky

  3. Odpovede na aktuálne otázky súvisiace s predprimárnym vzdelávaním a činnosťou rady školy v materskej škole.

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

PhDr. Viera Hajdúková, PhD.

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk