Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

Opatrenia na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19 a pracovnoprávne vzťahy na školách a novela Zákonníka práce

Začiatok seminára07.04.2020 - 07:00
(Utorok)
Koniec seminára24.04.2020 - 20:00
(Piatok)
Začiatok prezentácie 07.04.2020 - 07:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania24.04.2020 - 20:00
(Piatok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen20 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
  • Video seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ, Škola

Obsah
Po prihlásení na seminár Vám budú zaslané dva emaily:
 
1. potvrdenie o prihlásení sa na video seminár spolu s pozvánkou (na všetky zadané emailové adresy)
2. materiál, inštrukcie k video semináru a prístupové heslo na spustenie
  • pri členovi oba emaily prídu obratom, nakoľko to stránka spracuje a zašle automaticky
  • pri nečlenovi druhý email príde od nás v čo najkratšom čase, max. do 24 hodín
 
Rozsah video seminára: 2:20 hod.
 
Termín spístupnenia video seminára:  7. - 24. 4. 2020
 
Technické požiadavky: 
Video seminár si môžete pozrieť z pracoviska / z domu a na zariadení pripojenom na internet a to cez: 
  • Stolový počítač, kde musíte mať externé reproduktory
  • Notebook
  • Smartphone alebo tablet
 
Video seminár si môžete: zastaviť, pozastaviť, pretočiť a zväčšiť na celú obrazovku. V prípade potreby si ho viete pozrieť opakovane až po dobu jeho sprístupnenia.
 
Program

Opatrenia na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19 a pracovnoprávne vzťahy na školách 

Príspevok na stravovanie  zamestnávateľa   v podmienkach osobitného režimu 

Novela Zákonníka práce – osobitné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a aplikácia povinností zamestnávateľa 

Úprava podmienok práce mimo pracoviska 

Potreba úprava vnútornej dokumentácie? Ako na to čo najjednoduchšie? 

 
Materiál: 

je určený len pre účastníkov video seminára a dostanú ho v elektronickej podobe. V prihláške je potrebné zadať všetky emailové adresy účastníkov

Doplňujúce informácie

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Informácie pre NEČLENA

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v elektronickej podobe a organizačné náklady.

Po odoslaní elektronickej prihlášky (Nie som ČLEN - na seminár sa prihlasujem ako NEČLEN) Vám budú poslané dva emaily:

1. potvrdenie o prihlásení sa na video seminár spolu s pozvánkou (príde obratom po prihlásení na seminár a všetky zadané emailové adresy)
2. materiál, inštrukcie k video semináru a prístupové heslo na spustenie - pri nečlenovi druhý email príde od nás v čo najkratšom čase, max. do 24 hodín

UPOZORNENIE: v prípade, že máte svojich zamestnancov, ktorí sa nachádzajú mimo pracoviska a chcú si video prednášku pozrieť napr. z domu, je potrebné v prihláške uviesť VŠETKY mená a emailové adresy účastníkov!

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platiteľom DPH t.j. nie je povinná vystavovať daňový doklad - faktúru. Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry. Pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p..

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Poplatok za seminár prosíme uhradiť OBRATOM prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Miesto konania

Video seminár - ONLINE

Prednášajúci

Mgr. Katarína Tamášová

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk