Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 31.01.2023

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich ROPO

POZOR! seminár sa koná v PONDELOK

Začiatok seminára22.10.2018 - 09:00
(Pondelok)
Koniec seminára22.10.2018 - 13:30
(Pondelok)
Začiatok prezentácie 22.10.2018 - 08:00
(Pondelok)
Koniec nahlasovania19.10.2018 - 10:00
(Piatok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0.00 € / osoba
Poplatok nečlen32.00 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
  • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola

Program
  1. Zákon o účtovníctve
  1. Proces inventarizácie - príkaz k vykonaniu inventarizácie, vyhlásenie hmotne zodpovednej osoby, inventarizačné komisie ...
  1. Náležitosti inventúrneho súpisu podľa zákona o účtovníctve
  1. Náležitosti inventarizačného zápisu podľa zákona o účtovníctve
  1. Inventarizácia jednotlivých majetkových účtov
  1. Inventarizácia jednotlivých účtov záväzkov
  1. Inventarizačné rozdiely a ich účtovanie
  1. Praktické vzory a príklady vykonania priebehu inventarizácie na CD (členovia RVC Nitra, dostanú vzory emailom)
  1. Diskusia
Informácie pre NEČLENA

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou: potvrdenie - prihlásenie na seminár ako nečlen.

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Poplatok za seminár prosíme uhradiť prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke)

Na seminári nepodávame občerstvenie.

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Ing. Terézia Urbanová

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk