Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 08.08.2020

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2020 pre obce a ROPO v zriaďovateľskej pôsobností obcí

Začiatok seminára21.10.2020 - 09:00
(Streda)
Koniec seminára21.10.2020 - 13:30
(Streda)
Začiatok prezentácie21.10.2020 - 08:00
(Streda)
Koniec nahlasovania20.10.2020 - 10:00
(Utorok)
Poplatok člen
ZO - RVC Nitra
0 € / osoba
Poplatok nečlen35 € / osoba
Prihlásených0
Voľné miesta 440
Typ seminára
  • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Ing. Terézia Urbanová

Partner:

AVS Logo