Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 08.08.2020

Aktuálna legislatíva na ochranu osobných údajov (GDPR) v praxi samospráv a škôl

Začiatok seminára18.09.2020 - 09:00
(Piatok)
Koniec seminára18.09.2020 - 13:30
(Piatok)
Začiatok prezentácie18.09.2020 - 08:00
(Piatok)
Koniec nahlasovania17.09.2020 - 10:00
(Štvrtok)
Poplatok člen
ZO - RVC Nitra
0 € / osoba
Poplatok nečlen35 € / osoba
Prihlásených0
Voľné miesta 350
Typ seminára
  • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola

Obsah
Program

1.       Prehľad novej „koronalegislatívy“ dotýkajúcej sa ochrany súkromia a osobných údajov

2.       Prehľad najdôležitejších povinností obcí a ich ROPO podľa GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

3.       Nová bezpečnostná dokumentácia

4.       Zodpovedná osoba obce/školy za ochranu OÚ

5.       Najčastejšie nedostatky samospráv a organizácií v ich pôsobnosti pri dodržiavaní GDPR legislatívy

6.       Sankcie za porušenie GDPR legislatívy

7.       Pravidlá prevádzkovania kamerových systémov

8.       Spracúvanie OÚ v pracovnoprávnych vzťahoch

9.       Súkromie zamestnanca na pracovisku

10.      Vyhotovovanie a šírenie fotografií a videozáznamov

11.      Obecné a školské noviny: pravidlá uverejňovania podobizní, oznamov a ďalších osobných údajov

12.      Pravidlá zverejňovania citlivých údajov na oficiálnom webovom sídle inštitúcie

13.      Otázky a odpovede

 

Profil lektora: advokát špecializujúci sa na komunálne právo a ochranu osobných údajov

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Mgr. Vladimír Pirošík

Partner:

AVS Logo