Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva - príprava a priebeh

Začiatok seminára13.11.2018 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára13.11.2018 - 13:30
(Utorok)
Začiatok prezentácie 13.11.2018 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania12.11.2018 - 10:00
(Pondelok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0.00 € / osoba
Poplatok nečlen32.00 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
  • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Cieľová skupina (podrobnejšie)
  • starostovia obcí a primátori miest, prednostovia samosprávnych úradov a zamestnanci s pôsobnosťou v príprave zasadnutí mestských a obecných zastupiteľstiev;
Cieľ seminára
  • poskytnúť prehľadné poznatky o význame kľúčových prvkov ustanovujúcich zasadnutí mestských a obecných zastupiteľstiev,

  • ponúknuť konkrétne odporúčania k príprave programu a k eliminovaniu možných rizík;

Program
  • právna úprava a termín ustanovujúceho zasadnutia

  • od čoho závisí stavba premysleného programu

  • ktoré body programu sú rozhodujúce a ktoré bude možno dobré odložiť

  • postup rokovania, časté chyby a ako im predísť

  • príklady výstupných uznesení

 

Motto:

Dobrým alebo horším odovzdaním štafetového kolíka

sa dá veľa získať alebo veľa stratiť.

Na rozhraní funkčných období to platí rovnako.

L.B.

Informácie pre NEČLENA

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou: potvrdenie - prihlásenie na seminár ako nečlen.

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Poplatok za seminár prosíme uhradiť prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke)

Na seminári nepodávame občerstvenie.

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Mgr. Ladislav Briestenský

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk