Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 21.09.2020

Kontrola školy, školského zariadenia – časté chyby a nedostatky

Začiatok seminára13.10.2020 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára13.10.2020 - 13:30
(Utorok)
Začiatok prezentácie13.10.2020 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania12.10.2020 - 10:00
(Pondelok)
Poplatok člen
ZO - RVC Nitra
0 € / osoba
Poplatok nečlen35 € / osoba
Prihlásených0
Voľné miesta 440
Typ seminára
  • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ, Škola, Hlavný kontrolór - OcÚ/MsÚ

Program
  • Kontrola z pohľadu hlavného kontrolóra obce 

  • Kontrola z pohľadu kontrolovaného subjektu – školy 

  • Systém finančného riadenia školy – správne nastavenie, súlad s ostatnými vnútornými predpismi 

  • Príslušné vnútorné predpisy a časté nedostatky v nich 

  • Aplikácia povinností vyplývajúcich zo zákona č. 138/2019 Z. z. a ich kontrola 

  • Povinnosti zamestnávateľa zo Zákonníka práce a ich kontrola nie len Inšpektorátom práce

  • Skúsenosti a riešenia z praxe

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová

Partner:

AVS Logo