Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 21.09.2020

Miestne dane a poplatok za komunálny odpad, drobné stavebné odpady a k miestnemu poplatku za rozvoj (Daň z nehnuteľnosti)

Začiatok seminára20.10.2020 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára20.10.2020 - 13:30
(Utorok)
Začiatok prezentácie20.10.2020 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania19.10.2020 - 10:00
(Pondelok)
Poplatok člen
ZO - RVC Nitra
0 € / osoba
Poplatok nečlen35 € / osoba
Prihlásených0
Voľné miesta 440
Typ seminára
 • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Program

1.       Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

 • druhy miestnych daní a poplatok za KO a DSO
 • predmet dane/poplatku
 • daňovník/poplatník
 • základ dane/poplatku
 • sadzba dane/poplatku
 • oslobodenia a zníženia od dane a poplatku
 • splnomocnenia pre správcov dane

2.       Miestny poplatok za rozvoj podľa zákona č.447/2015 Z. z.

 • Predmet poplatku
 • Negatívne vymedzenie poplatku
 • Poplatník
 • Sadzba poplatku
 • Výpočet poplatku
 • Použitie poplatku

3.       Riešenie konkrétnych problémov z praxe so zameraním na správu miestnych daní.

4.       Všeobecne záväzné nariadenia k miestnym daniam a poplatkom.

5.       Diskusia

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Ing. Iveta Ištoková

Partner:

AVS Logo