Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 21.09.2020

Vedenie zasadnutí mestských a obecných zastupiteľstiev

Začiatok seminára08.10.2020 - 09:00
(Štvrtok)
Koniec seminára08.10.2020 - 14:00
(Štvrtok)
Začiatok prezentácie08.10.2020 - 08:00
(Štvrtok)
Koniec nahlasovania01.10.2020 - 10:00
(Štvrtok)


Prihlásených0
Voľné miesta 54
Typ seminára
 • Malý seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Cieľová skupina (podrobnejšie)
 • starostovia obcí a primátori miest, prednostovia samosprávnych úradov, zamestnanci poverení zabezpečením prípravy a priebehu zasadnutí, zapisovatelia
Cieľ seminára
 • zorientovať účastníkov v pravidlách regulujúcich zasadnutia zastupiteľstiev

 • ponúknuť overené nástroje na preklenutie častých komplikácií v priebehu zasadnutia

 

Obsah

Prosíme účastníkov, aby dodržiavali nasledovné pokyny:

 • vstup do budovy MsÚ Nitra, ako aj samotný pohyb po budove je povolený len s RÚŠKOM (prípadne adekvátnou náhradou)

 • vstup do veľkej zasadačky je povolený len s RÚŠKOM a je potrebné ho mať po celú dobu seminára na sebe

 • pred prezentáciou účastníkov, vstupom do veľkej zasadačky, ako aj počas seminára prosíme používajte dezinfekciu na ruky, ktorá bude pre Vás pripravená

 • v prípade, že sa necítite dobre, máte nejaké prejavy choroby prosíme, aby ste na seminár v žiadnom prípade NECHODILI a neohrozovali tak ostatných

 • zákaz podávania rúk

 • v prihlasovacom formulári na seminár od Vás žiadame mobilné čísla všetkých účastníkov, ktoré poslúžia v prípade spätného kontaktovania. Prosíme uvádzajte mobil všetkých účastníkov, ktorých prihlasujete na seminár

Ďakujeme za pochopenie

Program
 • Zákonné a vlastné pravidlá priebehu zasadnutí

 • Kľúčový význam prípravy a jej rizikové miesta

 • Typy rozhodovacích procesov a ich štandardy

 • Ako prerokovať každý bod programu

 • Zaznamenanie výstupov z rokovania

 • Konkrétne námety do obsahu rokovacieho poriadku

Motto: Vedenie zasadnutia je riadenie procesu k najlepšiemu možnému výsledku - L.B.

Miesto konania

budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra

Prednášajúci

Mgr. Ladislav Briestenský

Partner:

AVS Logo