Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

Vedenie zasadnutí mestských a obecných zastupiteľstiev - ZRUŠENÉ

Začiatok seminára10.11.2020 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára10.11.2020 - 14:00
(Utorok)
Začiatok prezentácie 10.11.2020 - 08:45
(Utorok)
Koniec nahlasovania06.11.2020 - 10:00
(Piatok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 10 € / obec
Poplatok nečlen20 € / obec
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené

Cieľová skupina

Cieľová skupina (podrobnejšie)
  • starostovia obcí a primátori miest, prednostovia samosprávnych úradov, zamestnanci poverení zabezpečením prípravy a priebehu zasadnutí, zapisovatelia
Cieľ seminára
  • zorientovať účastníkov v pravidlách regulujúcich zasadnutia zastupiteľstiev

  • ponúknuť overené nástroje na preklenutie častých komplikácií v priebehu zasadnutia

 

Obsah

 

 

 

Program
  • Zákonné a vlastné pravidlá priebehu zasadnutí

  • Kľúčový význam prípravy a jej rizikové miesta

  • Typy rozhodovacích procesov a ich štandardy

  • Ako prerokovať každý bod programu

  • Zaznamenanie výstupov z rokovania

  • Konkrétne námety do obsahu rokovacieho poriadku

Motto: Vedenie zasadnutia je riadenie procesu k najlepšiemu možnému výsledku - L.B.

Miesto konania

Seminár je ZRUŠENÝ

Prednášajúci

Mgr. Ladislav Briestenský

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk