Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 08.08.2020

OBCE/MESTÁ pôsobnosť zákonov: Zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a Zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo VZ s dôrazom na zamest. obcí a miest

Začiatok seminára15.12.2020 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára15.12.2020 - 13:30
(Utorok)
Začiatok prezentácie15.12.2020 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania14.12.2020 - 10:00
(Pondelok)
Poplatok člen
ZO - RVC Nitra
0 € / osoba
Poplatok nečlen35 € / osoba
Prihlásených0
Voľné miesta 440
Typ seminára
  • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Cieľová skupina (podrobnejšie)
  • mzdový a personálny zamestnanec obcí a miest
  • starosta obcí, prednosta úradov, resp.ostatný zamestnanci mestských a obecných úradov, ktorí majú uvedenú problematiku v kompetencii
Obsah
Program
  • Pôsobnosť zákonov č. 552/2003 Z. z. a 553/2003 Z. z.,

  • Osobitosti pracovnoprávnych vzťahov podľa zákona č. 552/2003 Z. z.,

  • Určovanie tarifného platu zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme (platové triedy a platové stupne),

  • Platové náležitosti zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 553/2003 Z. z.,

  • Nariadenie vlády č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme.

  • Diskusia

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Mgr. Juraj FÍBA

Partner:

AVS Logo