Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 31.01.2023

Tvorba VZN obce o podrobnostiach financovania ZUŠ, MŠ a školských zariadení pre rok 2021

Začiatok seminára18.11.2020 - 08:00
(Streda)
Koniec seminára20.11.2020 - 16:00
(Piatok)
Začiatok prezentácie 18.11.2020 - 08:00
(Streda)
Koniec nahlasovania16.11.2020 - 10:00
(Pondelok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen20 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
  • Video seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Obsah

Rozsah VIDEO seminára: 2:15 h.

Spôsob prihlásenia:

Program
  1. Ako si vypočítať predpokladaný objem finančných prostriedkov určených na financovanie originálnych školských kompetencií.

  2. Postup ako spracovať všeobecne záväzné nariadenie obce o podrobnostiach financovania základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení podľa zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

  3. Vzťah medzi VZN a rozpočtom školy a školského zariadenia. 

Miesto konania

Video seminár

Prednášajúci

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk