Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 26.01.2021

Novela zákona o finančnej kontrole

Začiatok seminára19.03.2021 - 09:00
(Piatok)
Koniec seminára19.03.2021 - 13:30
(Piatok)
Začiatok prezentácie19.03.2021 - 08:30
(Piatok)
Koniec nahlasovania17.03.2021 - 16:00
(Streda)
Poplatok člen
ZO - RVC Nitra
0 € / osoba
Poplatok nečlen40 € / osoba
Prihlásených0
Voľné miesta 800
Typ seminára
  • Online seminár (LIVE)

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Program
  1. Novela zákona č.357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite 

  2. Metodické usmernenia ministerstva financií

  3. Zmeny vo vykonávaní finančnej kontroly 

  4. Aplikačná prax a konkrétne príklady z vykonávania finančnej kontroly

Miesto konania

Online seminár (LIVE)

Prednášajúci

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Partner:

AVS Logo