Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 26.01.2021

Poskytovanie finančných prostriedkov - dotácií z rozpočtu obce

Začiatok seminára30.04.2021 - 09:00
(Piatok)
Koniec seminára30.04.2021 - 13:30
(Piatok)
Začiatok prezentácie30.04.2021 - 08:30
(Piatok)
Koniec nahlasovania28.04.2021 - 16:00
(Streda)
Poplatok člen
ZO - RVC Nitra
0 € / osoba
Poplatok nečlen40 € / osoba
Prihlásených0
Voľné miesta 800
Typ seminára
  • Online seminár (LIVE)

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Program
  1. Legislatívna úprava poskytovania a používania dotácií podľa §7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

  2. Legislatívna úprava poskytovania nenávratných finančných prostriedkov – dotácií z rozpočtu obce (nad rámec 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy)

  3. Pravidlá poskytovania a používania dotácií z rozpočtu obce 

  4. Zúčtovanie  dotácií z rozpočtu obce a  kontrola ich zúčtovania 

  5. Odpovede na zaslané otázky

Miesto konania

Online seminár (LIVE)

Prednášajúci

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Partner:

AVS Logo