Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 26.01.2021

Určovanie názvov ulíc a iných verejných priestranstiev - určovanie súpisných a orientačných čísel

Začiatok seminára25.03.2021 - 09:00
(Štvrtok)
Koniec seminára25.03.2021 - 13:30
(Štvrtok)
Začiatok prezentácie25.03.2021 - 08:00
(Štvrtok)
Koniec nahlasovania23.03.2021 - 16:00
(Utorok)
Poplatok člen
ZO - RVC Nitra
0 € / osoba
Poplatok nečlen40 € / osoba
Prihlásených0
Voľné miesta 800
Typ seminára
  • Online seminár (LIVE)

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Program
  1. Legislatívny úvod:

  • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

  • Zákon č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  • Vyhláška MVSR č. 31/2003 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb

  1. Prepojenie medzi zákonom o obecnom zriadení a zákonom o registri adries

  2. Postup pri určení názvu ulice a iného verejného priestranstva a geografickej osi ulice

  3. Postup pri číslovaní stavieb, riešenie starších budov

  4. Odpovede na zaslané otázky

Miesto konania

Online seminár (LIVE)

Prednášajúci

Ing. Juraj Muravský

Partner:

AVS Logo