Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 26.01.2021

Konzultačný seminár k miestnym daniam a poplatkom

Začiatok seminára23.03.2021 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára23.03.2021 - 13:30
(Utorok)
Začiatok prezentácie23.03.2021 - 08:30
(Utorok)
Koniec nahlasovania19.03.2021 - 16:00
(Piatok)
Poplatok člen
ZO - RVC Nitra
0 € / osoba
Poplatok nečlen40 € / osoba
Prihlásených0
Voľné miesta 800
Typ seminára
  • Online seminár (LIVE)

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Program

OKRUH TÉM:   

1. Miestne dane: - daň z nehnuteľností, - daň za psa, - daň za ubytovanie,

    - daň za užívanie verejného priestranstva a pod.

2. Miestny poplatok za KO a DSO.

3. Podávanie priznaní a čiastkových priznaní k miestnym daniam.

4. Formálna kontrola podaných priznaní a následný postup správcu dane

     (výzva na doplnenie alebo opravu priznania).

5. Vyrubovanie miestnych daní  a poplatku za KO a DSO rozhodnutím.

6. Doručovanie rozhodnutí a pod.

7. Miestny poplatok za rozvoj - predmet poplatku, - výpočet poplatku,- rozhodnutie k poplatku.

 

Miesto konania

Online seminár (LIVE)

Prednášajúci

Ing. Iveta Ištoková

Partner:

AVS Logo