Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 08.05.2021

Zodpovedná osoba – aktualizačné preškolenie zodpovednej osoby

Začiatok seminára14.10.2021 - 09:00
(Štvrtok)
Koniec seminára14.10.2021 - 13:30
(Štvrtok)
Začiatok sprístupnenia 14.10.2021 - 08:45
(Štvrtok)
Koniec nahlasovania12.10.2021 - 16:00
(Utorok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra0 € / osoba
Poplatok nečlen40 € / osoba
Prihlásených0
Voľné miesta 500
Typ seminára
 • Online seminár (LIVE)

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola

Cieľ seminára

Zo školenia sa vydáva POTVRDENIE, ktoré slúži na preukázanie dodržiavania ustanovenia § 45 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. že prevádzkovateľ zabezpečil udržiavanie odborných znalostí zodpovednej osoby. Účastník obdrží potvrdenie emailom po skončení seminára, len v prípade, že bude riadne pripojený na ONLINE seminár.

Otázky na seminár (lektora)
 • otázky je potrebné posielať vopred cez ........................... (kliknite na názov formulára);

 • otázky môžete posielať aj počas online seminára, konkrétny FORMULÁR NA OTÁZKY sa bude po sprístupnení seminára od 8:30 hod. nachádzať fyzicky pod oknom seminára (v spodnej časti stránky). Nezaručujeme Vám, že na otázky posielané počas seminára Vám lektor zodpovie z časového hľadiska. Uprednostňujeme otázky poslané vopred. V závere seminára bude vyhradený priestor na ich zobrazenie na obrazovke, prečítanie a zodpovedanie lektorom pre všetkých zúčastnených. Otázky musia byť zrozumiteľné, stručné, musia byť univerzálne a k danej problematike. Semináre tohto typu neumožňujú riešiť Vaše konkrétne problémy.

Pokyny na ONLINE seminár (LIVE)

- online semináre (LIVE) (ďalej len seminár) prebiehajú len na webstránke www.rvcnitra.sk;

- seminár bude prebiehať takou formou, že okrem lektora uvidíte na obrazovke aj jeho prezentáciu / materiál, ktorý účastníci obdržia v elektronickej podobe a bude zaslaný emailom jeden deň vopred najneskôr do 14:00 hod. Je na účastníkoch, aby si materiál resp. jeho časť vopred vytlačili a použili na poznámky a pod.;

- na seminár sa dostanú IBA riadne prihlásené osoby. Seminár je z našej strany chránený proti zneužitiu a šíreniu. Jeden deň pred konaním seminára najneskôr do 14:00 hod. dostanete emailom POKYNY na spustenie online (LIVE) seminára;

- email s pokynmi bude obsahovať dátum a čas sprístupnenia seminára a TLAČIDLO (LINK) na spustenie LIVE prenosuTento LINK je viazaný na jednu emailovú adresu a nie je možné ho spustiť súčasne na viacerých počítačoch.V prípade, že otvoríte LINK a prepošlete ho inej osobe, LINK nebude druhej osobe fungovať a môžete si tak zablokovať prístup. POZOR! Konkrétny LINK nefunguje v danom momente pozerania na viacerých počítačoch;

do svojho PC NEMUSÍTE inštalovať žiadne nové aplikácie, potrebujete iba reproduktory (sluchátka);

- po sprístupnení SEMINÁRA od 8:45 hod. si musíte pustiť prenos tlačidlom PLAY, nachádza sa v okne v strede (nižšie na stránke - posuňte sa)! Okno seminára si môžete zväčšiť na celú obrazovku. Skontrolujte si zvuk (bude hrať hudba) a boli si tak istí, že spojenie je funkčné; 

- ak prihlasujete viacerých účastníkov (zamestnancov z jednej organizácie) a budú sledovať seminár na jednom  PC, stačí v prihláške uviesť jeden email. Ak prihlasujete z jednej organizácie viacerých účastníkov a budú sledovať seminár na viacerých PC v rámci úradu / školy / inštitúcie, je potrebné uviesť viacero emailov (podľa počtu PC);

účastníkom RVC Nitra budú zaslané spolu 3 emaily: 1. potvrdenie o prihlásení spolu s pozvánkou (obratom po prihlásení), 2. Materiál k online semináru (najneskôr deň pred konaním), 3. Pokyny na spustenie online seminára (najneskôr deň pred konaním). Emaily budú chodiť nezávisle od seba a generuje / rozposiela ich systém stránky.

- v prípade problémov s pripojením (nefunguje tlačidlo / LINK), neváhajte kontaktovať Ing. Ivana Koprdu – 0903 484 542 (RVC Nitra).

Pokyny na ZÁZNAM z online seminára
Technické požiadavky

- pripojenie na internet, odporúčame PC pripojiť cez kábel alebo cez WIFI (len ak máte rýchly internet);

- stolový PC s externými reproduktormi (monitor s reproduktormi) / notebook / smartphone / tablet, ktorý sa vie pripojiť na email, ktorý od nás obdržíte;

- ak Vám začne sekať obraz alebo zvuk počas vysielania, je chyba pravdepodobne u Vás,  spôsobená pomalým internetom. Žiaľ, tento faktor ovplyvniť nevieme;

- na pozeranie seminára Vám odporúčame používať prehliadač s najnovšou verziou:

 • Microsoft Edge - ODPORÚČAME

 • Mozilla Firefox

 • Google Chrome

- V prípade, že Vám nefunguje spustenie (prípadne Vám ide obraz, ale nejde zvuk) v jednom prehliadači, vyskúšajte druhý. Je potrebné prehliadač zavrieť a počkať 1 min. a 30 s., aby Vás systém pustil a nevypisovalo Vám, že kód (link) sa používa v inom prehliadači;

POZOR!, ak máte na pracovisku zamestnávateľom zablokované web stránky (napr. youtube, facebook, gmail atď.), je potrebné, aby ste kontaktovali svojho IT technika, ktorý Vám povolí prístup na našu web stránku www.rvcnitra.sk a online prenos. Službu ktorú využívame na prenos je www.vimeo.com

Program
 • Zodpovedná osoba a úlohy zodpovednej osoby

 • GDPR - nariadenie EÚ o ochrane fyzických osôb a ich osobných údajov

 • Všeobecné pravidlá ochrany osobných údajov a zásady spracúvania osobných údajov

 • Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov

 • Práva dotknutej osoby a Povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutej osoby

 • Bezpečnosť osobných údajov, bezpečnosť spracúvania a ich kontrola zodpovednou osobou

 • Zmeny v právnych základoch spracúvania osobných údajov po legislatívnych zmenách v školstve

 • Zmeny v dokumentácii o ochrane osobných údajov a nové právne základy pri spracúvaní osobných údajov

 • Odpovede na zaslané otázky

Miesto konania

Online seminár (LIVE)

Prednášajúci

Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová

Partner:

AVS Logo