Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

Zmluvy v školskej praxi

Začiatok seminára16.01.2019 - 09:00
(Streda)
Koniec seminára16.01.2019 - 13:30
(Streda)
Začiatok prezentácie 16.01.2019 - 08:00
(Streda)
Koniec nahlasovania15.01.2019 - 10:00
(Utorok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0.00 € / osoba
Poplatok nečlen32.00 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
  • Veľký seminár

Cieľová skupina

Škola

Program
  • Uzatváranie zmlúv na školách – vo všeobecnosti ku zmluvám
  • Špecifiká zmlúv
  • Nájomné zmluvy
  • Kúpne zmluvy
  • Darovacie a zámenné zmluvy
  • Príkazná zmluva
  • Ochrana osobných údajov pri zmluvách
  • Zmluva medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom
  • Delimitačné protokoly
Informácie pre NEČLENA

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou: potvrdenie - prihlásenie na seminár ako nečlen. V prípade, že Vám neprišiel potvrdzujúci email do doručenej pošty, skontrolujte si záložku SPAM.

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Poplatok za seminár prosíme uhradiť prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Na seminári nepodávame občerstvenie.

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Mgr. Katarína Tamášová

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk