Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

Správa registratúry v samospráve a na školách

Začiatok seminára04.12.2018 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára04.12.2018 - 13:30
(Utorok)
Začiatok prezentácie 04.12.2018 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania03.12.2018 - 10:00
(Pondelok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0.00 € / osoba
Poplatok nečlen32.00 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
  • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola

Program

1.    zmeny v registratúrnom poriadku,  aktualizácia vnútorných smerníc v zmysle novely vyhlášky MV SR č. 410/2015 o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu
2.    evidovanie a ukladanie elektronických a listinných záznamov
3.    tvorba neelektronického, elektronického a kombinovaného spisu
4.    zaradenie spisov do vecných skupín, registratúrny plán  
5.    ukladanie spisov v príručnej registratúre
6.    vyraďovanie záznamov -  problémy a riešenia

      -    elektronický archív MV SR

7.    správa záznamov  na školách  (výklad k usmerneniu MV SR z roku 2018)

      -    všeobecná a špecializovaná časť registratúry
      -    pedagogická dokumentácia a agenda žiaka
      -    osobná zložka žiaka – odporúčania, možnosti

Informácie pre NEČLENA

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou: potvrdenie - prihlásenie na seminár ako nečlen.

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Poplatok za seminár prosíme uhradiť prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke)

Na seminári nepodávame občerstvenie.

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

PhDr. Verona Nováková

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk