Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 22.10.2021

Mzdová účtovníčka v IV.Q roku 2021

Začiatok seminára30.11.2021 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára30.11.2021 - 14:00
(Utorok)
Začiatok sprístupnenia 30.11.2021 - 08:45
(Utorok)
Koniec nahlasovania26.11.2021 - 16:00
(Piatok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra0 € / osoba
Poplatok nečlen40 € / osoba
Prihlásených0
Voľné miesta 600
Typ seminára
 • Online seminár (LIVE)

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola

Otázky na seminár (lektora)
 • otázky je potrebné posielať vopred najneskôr 2 dni pred konaním seminára cez FORMULÁR NA OTÁZKY ............LINK doplníme neskôr............. (kliknite na názov formulára). Formulár cez tento LINK sa potom uzavrie; 

 • otázky môžete posielať aj počas online seminára, FORMULÁR NA OTÁZKY bude sprístupnený od 10:00 hod. a nachádzať sa bude pod oknom seminára (v spodnej časti stránky). 

 • Prosíme, počas seminára posielajte otázky len v prípade, ak Vám niečo nie je jasné z výkladu seminára. Nepredbiehajte výklad lektora, počúvajte a až následne sa pýtajte. Pokiaľ lektor usúdi, že otázka bola zodpovedaná počas výkladu, odpovedať na ňu samostatne nebude.

 • Nezaručujeme Vám, že na otázky posielané počas seminára Vám lektor zodpovie z časového hľadiska. Uprednostňujeme otázky poslané vopred. V závere seminára bude vyhradený priestor na ich zobrazenie na obrazovke, prečítanie a zodpovedanie lektorom pre všetkých zúčastnených. Otázky musia byť zrozumiteľné, stručné, musia byť univerzálne a k danej problematike. Semináre tohto typu neumožňujú riešiť Vaše konkrétne problémy.

 • NOVINKA: Aby zbytočne nedochádzalo k rovnakým položeným otázkam, účastníci seminára si môžu položené otázky vo formulári priebežne pozerať cez záložku „Prehľad otázok”.

Pokyny na ONLINE seminár (LIVE)

- online semináre (LIVE) (ďalej len seminár) prebiehajú len na webstránke www.rvcnitra.sk;

- seminár bude prebiehať takou formou, že okrem lektora uvidíte na obrazovke aj jeho prezentáciu / materiál, ktorý účastníci obdržia v elektronickej podobe a bude zaslaný emailom jeden deň vopred najneskôr do 14:00 hod. Je na účastníkoch, aby si materiál resp. jeho časť vopred vytlačili a použili na poznámky a pod.;

- na seminár sa dostanú IBA riadne prihlásené osoby. Seminár je z našej strany chránený proti zneužitiu a šíreniu. Jeden deň pred konaním seminára najneskôr do 14:00 hod. dostanete emailom POKYNY na spustenie online (LIVE) seminára;

- email s pokynmi bude obsahovať dátum a čas sprístupnenia seminára a TLAČIDLO (LINK) na spustenie LIVE prenosuTento LINK je viazaný na jednu emailovú adresu a nie je možné ho spustiť súčasne na viacerých počítačoch. V prípade, že otvoríte LINK a prepošlete ho inej osobe, LINK nebude druhej osobe fungovať a môžete si tak zablokovať prístup. POZOR! Konkrétny LINK nefunguje v danom momente pozerania na viacerých počítačoch;

do svojho PC NEMUSÍTE inštalovať žiadne nové aplikácie, potrebujete iba reproduktory (sluchátka);

- po sprístupnení SEMINÁRA od 8:45 hod. si musíte pustiť prenos tlačidlom PLAY, nachádza sa v okne v strede (nižšie na stránke - posuňte sa)! Okno seminára si môžete zväčšiť na celú obrazovku. Skontrolujte si zvuk (bude hrať hudba) a boli si tak istí, že spojenie je funkčné; 

účastníkom RVC Nitra budú zaslané spolu 3 emaily: 1. potvrdenie o prihlásení spolu s pozvánkou (obratom po prihlásení), 2. Materiál k online semináru (najneskôr deň pred konaním), 3. Pokyny na spustenie online seminára (najneskôr deň pred konaním). Emaily budú chodiť nezávisle od seba a generuje / rozposiela ich systém stránky.

- v prípade problémov s pripojením (nefunguje tlačidlo / LINK), neváhajte kontaktovať Ing. Ivana Koprdu – 0903 484 542 (RVC Nitra).

Pokyny na ZÁZNAM z online seminára

Z ONLINE seminára získavate BONUS - AUTENTICKÝ ZÁZNAM, ktorý si môžete pozrieť JEDEN KRÁT v jednom z 5 dní vrátane víkendu. Je na Vás, ktorý konkrétny deň a hodinu si záznam pozriete. Záznam bude sprístupnený po ONLINE seminári na druhý deň od 7:00 h., kedy najneskôr 30 min. vopred obdržíte e-mailom nové POKYNY na spustenie ZÁZNAMUPôjde o nový LINK s unikátnym kódom a bude platiť do 23:59 h. posledného dňa.

DÔLEŽITÉ PRE VÁS JE:

 • Rozhodnúť sa na ktorom PC si chcete záznam pozrieť (v kancelárii alebo doma).
 • Vybrať si deň, kedy budete mať dostatok času si záznam pozrieť, lebo nie je možné sa k nemu v iných dňoch vrátiť / opakovane pozrieť.
 • ZÁZNAM nie je možné uložiť do PC.
Technické požiadavky

- pripojenie na internet min. 5 Mbit/s a viac, odporúčame PC pripojiť cez kábel, cez WIFI len v prípade ak máte rýchly, stabilný internet a súčasne nie je na WIFI pripojených viac zariadení;

- stolový PC s externými reproduktormi (monitor s reproduktormi) / notebook / smartphone / tablet, ktorý sa vie pripojiť na email, ktorý od nás obdržíte;

- ak Vám začne sekať obraz alebo zvuk počas vysielania, je chyba pravdepodobne u Vás,  spôsobená pomalým internetom. Žiaľ, tento faktor ovplyvniť nevieme;

- na pozeranie seminára Vám odporúčame používať prehliadač s najnovšou verziou:

 • Microsoft Edge

 • Mozilla Firefox

 • Google Chrome

 • Internet Explorer - NEODPORÚČAME

- V prípade, že Vám nefunguje spustenie (nenačíta okno seminára) v danom prehliadači (píše Vám napr. overuje sa dostupnosť videa), vyskúšajte druhý prehliadač. V takomto prípade máte starú verziu prehliadača, ktorá nepodporuje zobrazenie / načítanie okna seminára. Je potrebné prehliadač zavrieť a počkať 1 min. a 30 s., aby Vás systém pustil a nevypisovalo Vám, že kód (LINK) sa používa v inom prehliadači. V emaily si skopírujte dlhý LINK (pod tlačidlom) a vložte ho potom do druhého prehliadača.

POZOR!, ak máte na pracovisku zamestnávateľom zablokované web stránky (napr. youtube, facebook, gmail atď.), je potrebné, aby ste kontaktovali svojho IT technika, ktorý Vám povolí prístup na našu web stránku www.rvcnitra.sk a online prenos. Službu ktorú využívame na prenos je www.vimeo.com

© Autorské práva - Vytváranie zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov z ONLINE seminára je zakázané, je porušením autorských práv a môže byť posúdené ako trestný čin podľa § 283 Trestného zákona č. 300/2005 Z. z.v z. n. p. Rovnako je zakázané zaznamenávať a šíriť pracovné materiály k semináru.

Program

1. Suma životného minima platná od 1.7.2021 a jej vplyv na :

 • nezdaniteľné časti základu dane
 • prídavok na dieťa, rodičovský príspevok

2. Zrážky zo mzdy, exekučné zrážky

 • novela nariadenia č.268/2006 Z.z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia
 • zmena nepostihnuteľných súm pri výpočte výšky neprednostných zrážok

3. Minimálna mzda v roku 2022

 • výška príplatkov od 1.1.2022  

4. Daňový bonus

 • od 1.7.2021, od 1.8.2021 a od 1.1.2022
 • dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

5. Nový benefit v  Kolektívnej zmluve VS a ŠS na rok 2021 

 • odmena 100 eur za prácu pri príležitosti vianočných sviatkov

         - špecifické podmienky
         - zásluhovosť, alikvotizácia, kumulácia   

6. Novela Zákonníka práce 

 • skončenie pracovného pomeru z dôvodu dovŕšenia 65 rokov veku a veku určeného na nárok na starobný dôchodok od 1.1.2022 (podmienky, odstupné, odchodné)
 • výpočet zvýšenia dovolenky v pomernom rozsahu z dôvodu starostlivosti o dieťa od 1.1.2022
 • pretrváva mimoriadna situácia, stále je aktuálny §250b ods.4
 • pracovný pomer na dobu určitú počas mimoriadnej situácie ... §252o 

7. Stravovanie zamestnancov

 • gastrolístky a nezdanený finančný príspevok 

         - od 1.3.2021 
         - od 1.1.2022

 • stravovanie v školských jedálňach, možnosť voľby a výška finančného príspevku 

8. Dohoda o brigádnickej práci študentov ... dokedy v prípade

 • skončenie strednej školy 
 • skončenie prvého stupňa VŠ 

9. Zákonník práce § 152a ... Rekreácia zamestnancov

 • príspevok  na rekreáciu zamestnancov 

         - v končiacom roku 2021 
         - v roku 2022

Miesto konania

Online seminár (LIVE)

Prednášajúci

Ing. Pavol Kukučka

Partner:

AVS Logo