Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský

Na konzultačný deň sa dá prihlasovať iba emailom, prípadne telefonicky kedy Vám určíme presný čas Vašej konzultácie

Začiatok seminára28.09.2018 - 09:00
(Piatok)
Koniec seminára28.09.2018 - 13:30
(Piatok)
Začiatok prezentácie 28.09.2018 - 09:00
(Piatok)
Koniec nahlasovania27.09.2018 - 10:00
(Štvrtok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0.00 € / osoba

Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • Konzultačný deň - len pre členov ZO - RVC Nitra

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola

Cieľová skupina (podrobnejšie)
 • starostovia obcí a primátori miest, prednostovia obecných a mestských úradov, riaditelia obcou zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií, zamestnanci poverení agendou, ktorá je zhodná s obsahovým zameraním uvedeným nižšie
Cieľ seminára
 • umožniť poskytnutie osobnej konzultačnej podpory lektora na prediskutovanie konkrétnych situácií, v ktorých samospráva potrebuje odbornú pomoc;
Obsah

Organizačné podmienky:

 • na konzultačný deň sa dá prihlasovať iba emailom, prípadne telefonicky kedy Vám určíme presný čas Vašej konzultácie;
 • polhodinové (pri komplikovanejších témach hodinové) osobné stretnutia podľa harmonogramu, ktorý podľa prihlášok spracuje ZO - RVC Nitra;
 • žiadateľ o konzultáciu vopred pomenuje tému konzultovaného problému a na stretnutie prinesie všetky relevantné doklady a informácie, ktoré sa k téme konzultácie vzťahujú (v tlačenej alebo v elektronickej forme).
Program

Zoznam tém, ktoré môžete s lektorom konzultovať:

 • Kompetencie a vzájomné vzťahy orgánov a organizačných zložiek v organizme samosprávy,
 • Riadenie samosprávy, rozhodovacie procesy,
 • Vedenie zasadnutí obecných zastupiteľstiev - ich príprava, priebeh a výstupy,
 • Nakladanie s majetkom obce,
 • Pracovnoprávne vzťahy v miestnej samospráve (okrem otázok mzdového účtovníctva a sociálneho zabezpečenia),
 • Odporúčania pre postup pri riešení konfliktných situácií;
Miesto konania

kancelária ZO - RVC Nitra, budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra

Prednášajúci

Mgr. Ladislav Briestenský

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk