Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 31.01.2023

1. Pohľadávky a záväzky v obciach, mestách a ich ROPO, 2. Rozpočet v obciach a ROPO

Začiatok seminára10.09.2018 - 10:00
(Pondelok)
Koniec seminára11.09.2018 - 13:30
(Utorok)
Začiatok prezentácie 10.09.2018 - 09:00
(Pondelok)
Koniec nahlasovania31.08.2018 - 10:00
(Piatok)


Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
  • Malý seminár
  • Viac dňový seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola

Cieľová skupina (podrobnejšie)

pre účtovníčky

Program
1. deň (10.9.2018) – Ing. Terézia Urbanová

- pohľadávky - definícia pohľadávok podľa zákona o účtovníctve, členenie pohľadávok na krátkodobé a dlhodobé, pohľadávky  a ich účtovanie v hlavnej činnosti, v podnikateľskej činnosti a v školskej jedálni, opravné položky k pohľadávkam, odsúhlasenie pohľadávok v účtovníctve a v rozpočtovníctve, inventarizácia pohľadávok

záväzky -  definícia záväzkov, členenie záväzkov na krátkodobé a dlhodobé, záväzky  a ich účtovanie v hlavnej činnosti, v podnikateľskej činnosti a v školskej jedálni; záväzky, nevyfakturované dodávky, rezervy; odsúhlasenie záväzkov v účtovníctve a v rozpočtovníctve, inventarizácia záväzkov

2. deň (11.9.2018) – Ing. Ingrid Konečná Veverková

1. Postavenie, význam a obsah  rozpočtu obce  a ROPO

2. Rozpočtový proces v podmienkach obce

       - Zostavenie rozpočtu

       - Rozpis rozpočtu na ROPO

       - Zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia

       - Monitorovanie a hodnotenie rozpočtu

                         - Zverejnenie a schválenie návrhu rozpočtu

3. Rozpočtové provizórium v podmienkach obce a ROPO

4. Fondové hospodárenie obce

              - Peňažné fondy obce

              - Fond rozvoja bývania

              - Fond prevádzky, opráv a údržby

 

Miesto konania

hotel Sitno (Vyhne)

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk