Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 20.03.2019

Personálna práca na školách – riešenie vybraných situácií cez vzorové tlačivá

Začiatok seminára21.05.2019 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára21.05.2019 - 13:30
(Utorok)
Začiatok prezentácie21.05.2019 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania20.05.2019 - 10:00
(Pondelok)
Poplatok člen
ZO - RVC Nitra
0 € / osoba
Poplatok nečlen32 € / osoba
Prihlásených0
Voľné miesta 440
Typ seminára
 • Veľký seminár

Cieľová skupina

Škola

Program

Vznik pracovného pomeru

 • Pracovná zmluva

 • Poučenie pre spracovanie osobných údajov

 • Pracovná náplň

Zmena pracovného pomeru

 • Dohoda o zmene pracovných podmienok

 • Zmena pracovnej zmluvy

Žiadosť o prerokovanie výpovede zo strany zamestnávateľa so zástupcami zamestnancov

 • Výzva na odstránenie nedostatkov v neuspokojivom plnení úloh

 • Výpoveď z pracovného pomeru daná zamestnávateľom pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh

Upozornenie na možnosť výpovede pre porušenie pracovnej disciplíny zamestnanca

 • Výpoveď z pracovného pomeru daná zamestnávateľom za porušenie pracovnej disciplíny

Oznámenie o skončení pracovného pomeru na dobu určitú
Organizačné zmeny

 • Rozhodnutie o organizačnej zmene

 • Ponuka vhodnej práce

 • Zápis z prerokovania

Písomné potvrdenie o zverení predmetov

 • Dohoda o zodpovednosti za stratu, resp. poškodenie zverených predmetov

 • Odstúpenie od dohody o zodpovednosti za stratu zverených predmetov

 • Dohoda o spôsobe náhrady škody

Dohoda o zrážkach zo mzdy
Dohoda o zvýšení kvalifikácie, dohoda o prehlbovaní kvalifikácie
Dohoda o používaní súkromného motorového vozidla pri pracovnej ceste

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Mgr. Katarína Tamášová

Partner:

AVS Logo