Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 19.05.2019

Kurz nového riaditeľa školy

Začiatok seminára12.06.2019 - 09:00
(Streda)
Koniec seminára13.06.2019 - 14:00
(Štvrtok)
Začiatok prezentácie12.06.2019 - 08:00
(Streda)
Koniec nahlasovania07.06.2019 - 10:00
(Piatok)


Prihlásených0
Voľné miesta 54
Typ seminára
  • Malý seminár
  • Viac dňový seminár

Cieľová skupina

Škola

Program

Prehľad základných právnych predpisov, ako napr.

  • Zákonník práce,

  • zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,

  • zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,

  • zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch,

  • zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách,

  • zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde.

Komunikácia so zástupcami zamestnancov a kolektívne pracovnoprávne vzťahy
Vybrané okruhy problematiky Zákonníka práce a personalistiky
Ochrana osobných údajov
Ekonomika školy
Rozpočet a rozpočtové pravidlá
Základy a zásady účtovníctva
Finančná kontrola
Tvorba vnútorných predpisov
Prehľad povinných vnútorných predpisov

Miesto konania

budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra

Prednášajúci

Mgr. Katarína Tamášová

Partner:

AVS Logo