Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 31.01.2023

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 – povinnosti v oblasti sociálneho poistenia

Začiatok seminára28.11.2018 - 09:00
(Streda)
Koniec seminára28.11.2018 - 13:30
(Streda)
Začiatok prezentácie 28.11.2018 - 08:00
(Streda)
Koniec nahlasovania27.11.2018 - 10:00
(Utorok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen32 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
  • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Program
  • Povinnosti zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni v súvislosti  s voľbami do orgánov samosprávy obcí 2018

  • Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s účinnosťou od 1.7.2018 – poberatelia dôchodkov

  • Rôzne – dotazy

Informácie pre NEČLENA

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou: potvrdenie - prihlásenie na seminár ako nečlen.

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Poplatok za seminár prosíme uhradiť prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke)

Na seminári nepodávame občerstvenie.

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Jana Poláková

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk