Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 16.01.2019

Rozpočtové hospodárenie obce - Ekonomické minimum pre starostov

Začiatok seminára08.03.2019 - 09:00
(Piatok)
Koniec seminára08.03.2019 - 13:30
(Piatok)
Začiatok prezentácie08.03.2019 - 08:00
(Piatok)
Koniec nahlasovania01.03.2019 - 10:00
(Piatok)


Prihlásených0
Voľné miesta 54
Typ seminára
  • Malý seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Program
  1. Záverečný účet obce

  2. Návratné zdroje financovania od 1.januára 2019

  3. Fondové hospodárenie obce

  • Peňažné fondy obce, rezervný fond obce
  • Fond rozvoja bývania
  • Fond prevádzky, opráv a údržby
  1. Konzultácie s lektorkou k  téme prednášky - riešenie konkrétnych prípadov

Miesto konania

budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra

Prednášajúci

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Partner:

AVS Logo