Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 16.01.2019

Záverečný účet obce, návratné zdroje financovania a fondové hospodárenie obce v roku 2019

Začiatok seminára22.03.2019 - 09:00
(Piatok)
Koniec seminára22.03.2019 - 13:30
(Piatok)
Začiatok prezentácie22.03.2019 - 08:00
(Piatok)
Koniec nahlasovania15.03.2019 - 17:00
(Piatok)


Prihlásených0
Voľné miesta 54
Typ seminára
  • Malý seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Program

1. Hospodárenie obcí - legislatívna úprava 

  • Zákon č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
  • Zákon č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

2. Rozpočtové hospodárenie obce 

  • Rozpočet obce
  • Rozpis rozpočtu, zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia
  • Rozpočtové provizórium
  • Záverečný účet obce
  • Peňažné fondy obce
  • Pravidlá používania návratných zdrojov financovania

3. Diskusia k téme prednášky 

Miesto konania

budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra

Prednášajúci

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Partner:

AVS Logo